UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

Artykuły

Zużywać czy gromadzić?

włącz .

 

Oto dylemat, przed którym stoją wszyscy, którzy zamierzają produkować własną energię

Całe szczęście, że uregulowania techniczno- prawne w zakresie energetyki spowodowały zniesienie zakazu stosowania systemów gromadzenia energii zintegrowanych w instalacjach, zapewniających samowystarczalność energetyczną w oparciu o odnawialne źródła energii.

Stanowi to, zgodnie z logiką, uznanie tych systemów i zezwolenie na gromadzenie nadwyżki energii wytwarzanej przez systemy produkujące energię elektryczną w oparciu o odnawialne źródła energii w okresie niskiego poboru i dużego nasłonecznienia, aby móc następnie zużyć wyprodukowaną energię w okresie, gdy zasoby potrzebne do jej produkcji zmniejszają się, a popyt na energię wzrasta.

Dekret Królewski RD900/2015, uchwalony dnia 10 października 2015 roku dopuszcza stosowanie zintegrowanych systemów gromadzenia energii we wszystkich projektach mających na celu zapewnienie samowystarczalności energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii.

Pomimo zalegalizowania systemów pozwalających gromadzić energię elektryczną, pozostaje jeszcze ostatnia przeszkoda. W tym przypadku, w formie podatku, zawartego we wspomnianym Dekrecie dotyczącym regulacji samowystarczalności energetycznej. Istotnie, tak zwana "część stała" podatku od słońca ma zastosowanie wyłącznie do systemów określanych jako "z możliwością zarządzania". To znaczy, systemów, które mogą wytwarzać energię na żądanie, a nie tylko w zależności od zmiennych warunków źródła energii, które wykorzystują.

Wydaje się, że możliwość zarządzania momentem, w którym dochodzi do realizacji samowystarczalności energetycznej, stanowi szczególny przywilej i to właśnie skłoniło prawodawcę do dodania specjalnej opłaty dodatkowej. Fakt ten kontrastuje ze stosowanymi przez inne kraje Unii Europejskiej zachętami do wdrażania systemów gromadzenia energii nie tylko w nowych projektach zapewniających samowystarczalność energetyczną, ale również mających na celu udoskonalenie zarządzania już istniejącymi projektami.

Pomimo przejściowej niedogodności, jaką stanowi podatek od gromadzenia energii, który wkrótce zniknie, gdyż stanowi barierę administracyjną dla rozwoju działalności określanej przez Komisję Europejską jako priorytetowa w walce ze zmianami klimatycznymi, systemy gromadzenia energii szybko upowszechniają się, na przekór innym wyzwaniom jak koszty, wydajność, trwałość i zarządzanie.

Instalacja paneli fotowoltaicznych w strefie rezydencjalnej w Boroa (Kraj Basków)

Instalacja paneli fotowoltaicznych w strefie rezydencjalnej w Boroa (Kraj Basków)

Wpływ kosztów akumulatora elektrochemicznego na system zapewniający samowystarczalność energetyczną:

Dołączenie akumulatora elektrochemicznego do systemu zapewniającego samowystarczalność energetyczną może oznaczać wzrost kosztów inwestycji o 60 do 100%. Jest to fakt, który poważnie utrudnia osiągnięcie racjonalnej amortyzacji.

Biorąc pod uwagę koszt gromadzenia energii, opisywane rozwiązanie powinno być rozważane na ostatnim miejscu, w chwili wyboru systemu do wdrożenia w projekcie zapewniającym samowystarczalność energetyczną. Przed oszacowaniem pojemności akumulatora, należy dokładnie poznać zachowania popytu na energię z instalacji oraz zbadać, które pobory energii mogą zostać ograniczone poprzez optymalizację efektywności lub które obciążenia można przesunąć na porę dzienną, aby zostały pokryte przez chwilową samowystarczalność energetyczną.

Wpływ instalacji akumulatora elektrochemicznego na wydajność systemu zapewniającego samowystarczalność energetyczną:

Należy pamiętać, że produkcja energii słonecznej zapewniająca samowystarczalność energetyczną może chwilowo mieć przeciętną wydajność przekraczającą 90%, natomiast energia nagromadzona do późniejszego zużytkowania z trudnością osiągnie przeciętną wydajność przekraczającą 80%, a w niektórych przypadkach będzie ona nawet niższa niż 70%.

Z tego względu, dużo wydajniejszym i korzystniejszym rozwiązaniem będzie zmiana zwyczajów dotyczących poboru energii, planowanie podłączania i poboru energii przez część odbiorników w ciągu dnia zamiast gromadzenia tej energii w akumulatorach w celu późniejszego jej użytkowania w porze niskiego promieniowania.

Odpowiednie zaprogramowanie podgrzewania wody do celów sanitarnych, włączanie instalacji oczyszczania basenu, zwiększenie nastawy temperatury systemu ogrzewania z nadejściem pory popołudniowej lub chłodzenie zbiornika inercyjnego systemu klimatyzacji to systemy umożliwiające gromadzenie energii słonecznej, które nie wymagają dużych nakładów i jednocześnie pozwalają w wielu przypadkach ograniczyć wielkość rzeczywiście potrzebnych akumulatorów, a zatem zapewniają optymalizację wydajności ekonomicznej systemu poprzez uniknięcie strat w procesie ładowania i rozładowania akumulatorów.

Zestawy fotowoltaiczne firmy CIRCUTOR do systemów odizolowanych od sieci zawierają zestaw urządzeń niezbędnych do produkcji energii na własne potrzeby w sposób niezależny, w systemach odizolowanych od sieci dystrybucji energii.

Zestawy fotowoltaiczne firmy CIRCUTOR do systemów odizolowanych od sieci zawierają zestaw urządzeń niezbędnych
do produkcji energii na własne potrzeby w sposób niezależny, w systemach odizolowanych od sieci dystrybucji energii.

Wpływ akumulatora elektrochemicznego na trwałość systemu zapewniającego samowystarczalność energetyczną:

Jedną z wielkich zalet instalacji zapewniających chwilową samowystarczalność energetyczną jest długa żywotność modułów fotowoltaicznych. Można śmiało stwierdzić, że system zapewniający samowystarczalność energetyczną, który posiada 25-letnią gwarancję producenta na ilość wytwarzanej mocy, będzie mógł działać przez ponad 30 lat, wytwarzając energię elektryczną bez konieczności ponoszenia ze strony użytkownika większych wydatków niż okresowe naprawy i/lub wymiana jakiegoś elektronicznego elementu inwertera.

Natomiast, jeśli do systemu zapewniającego samowystarczalność energetyczną dołączy się element pełniący funkcję akumulatora, żywotność akumulatora z zastosowaniem dostępnych technologii zmusi użytkownika do ponownego zainwestowana w jego wymianę po upływie dużo krótszego czasu niż termin wymiany pozostałej części systemu. Pięć lat w przypadku akumulatora kwasowo-ołowiowego z elektrolitem żelowym oraz 10 lat w przypadku akumulatorów litowo-jonowych.

Te trzy czynniki zmuszają projektantów systemów zapewniających samowystarczalność energetyczną do takiego wymiarowania urządzeń do gromadzenia energii, aby zalety płynące z użytkowania przekraczały wymienione niedogodności.

Zalety systemów zapewniających samowystarczalność energetyczną z gromadzeniem energii:

Bez wątpliwości, główną zaletą systemów gromadzących energię powiązanych z produkcją energii elektrycznej na własne potrzeby jest niezależność energetyczna. Możliwość wytwarzania i użytkowania energii produkowanej w tym samym budynku oraz ograniczenie do minimum poboru energii z sieci, a nawet odłączenie się od sieci dystrybucji energii elektrycznej.

Rzeczywiście, fakt gromadzenia nadwyżki energii słonecznej w ciągu dnia pozwala zwiększyć stopień samozaopatrywania się w energię. W takich sektorach jak mieszkaniowy, w którym obciążenia zazwyczaj koncentrują się późnym popołudniem i wczesnym wieczorem, opcja gromadzenia energii pozwala przejść z 30% do poziomu od 60 do 90% samowystarczalności energetycznej z odpowiednim ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.

Oprócz wzrostu procentowej samowystarczalności energetycznej, systemy gromadzenia energii pozwalają zwiększyć w budynkach niezawodność zaopatrzenia w energię. Dzięki dysponowaniu rezerwą energii, w przypadku awarii sieci, niektóre wrażliwe obciążenia mogą być nadal zasilane za pomocą systemu solarnego, nawet przy braku promieniowania słonecznego.

I na koniec, mieszkanie posiadające system zapewniający samowystarczalność energetyczną może zminimalizować popyt w szczytowych okresach poboru energii z sieci i tym samym zmniejszyć zakontraktowaną ilość mocy. Zmniejszenie zakontraktowanej mocy może w wielu wypadkach stanowić dużą pomoc w amortyzacji dokonanej inwestycji. Zwłaszcza w sytuacjach sporadycznego poboru energii w okresie szczytu, na przykład, w domkach weekendowych lub w systemach pompowania wody opadowej. Ta zaleta związana z systemami gromadzenia energii jest bardzo użyteczna szczególnie w tych miejscach, gdzie infrastruktura sieci dystrybucji energii nie pozwala zwiększyć ilości zakontraktowanej mocy bez dokonania inwestycji na dużą skalę. W tych przypadkach, system zapewniający samowystarczalność energetyczną może wytwarzać i gromadzić energię, aby sprostać dodatkowemu popytowi na moc, która nie może zostać dostarczona z sieci.


Akumulatory do gromadzenia energii firmy CIRCUTOR.
REA-Pb Akumulator kwasowo-ołowiowy REA-Li Akumulator litowo-jonowy CirPower Kompletny inwerter
REA-Pb
Akumulator kwasowo-ołowiowy
REA-Li
Akumulator litowo-jonowy
CirPower
Kompletny inwerter

Żywotność akumulatora z zastosowaniem dostępnych technologii zmusi użytkownika do ponownego zainwestowana w jego wymianę po upływie dużo krótszego terminu niż termin wymiany pozostałej części systemu. Pięć lat w przypadku akumulatora kwasowo-ołowiowego z elektrolitem żelowym oraz 10 lat w przypadku akumulatorów litowo-jonowych.

The Cirpower Hybrid firmy CIRCUTOR to inwertery hybrydowe do instalacji fotowoltaicznych zapewniających samowystarczalność energetyczną. Potrafią zarządzać ładowaniem nadwyżek energii do akumulatorów oraz jej późniejszym rozładowaniem w celu zaspokojenia zapotrzebowania na energię w sytuacji, gdy moc chwilowa generatora solarnego nie jest wystarczająca.


Dom rekreacyjny w strefie górskiej zinstalacją zapewniającą samowystarczalnośćenergetyczną.

Dom rekreacyjny w strefie górskiej z instalacją zapewniającą samowystarczalność energetyczną.

Przykład praktyczny.

Opisywany dalej przykład to dom weekendowy, położony w wysokich górach, w których występują ekstremalne warunki klimatyczne, zwłaszcza zimą. W tego typu domach, przez całą zimę utrzymuje się włączone systemy ogrzewania w celu uniknięcia spadku temperatury we wnętrzu poniżej pewnego poziomu bezpieczeństwa (14 … 16 C), aby zapobiec przyspieszonemu niszczeniu ścian, a także trudnościom w ponownym osiągnięciu wartości nastawy temperatur podczas weekendów.

Widok sprzętu do gromadzenia i przetwarzania energii w instalacji.

Widok sprzętu do gromadzenia i przetwarzania energii w instalacji.

 

W tego rodzaju domach, zużycie w kotłach na olej napędowy wynosi zazwyczaj od 3000 do 5000 litrów oleju na sezon. Dzięki dołączeniu modułowego systemu ogrzewania promiennikowego, zasilanego przez instalację modułów fotowoltaicznych z funkcją gromadzenia energii o mocy 4 kW i pojemności 7,2 kWh, a także dzięki urządzeniu zarządzającemu obciążeniami EDS, możliwe było zredukowanie do zera zużycia paliwa kopalnego w celu utrzymania odpowiedniej temperatury w dniach, gdy dom pozostaje niezamieszkany. Dodatkowo, poprzez zmianę trybu pracy, system pokrywa zapotrzebowanie domu na energię elektryczną przez pozostałą część roku i gwarantuje podstawowe zaopatrzenie w energię elektryczną w przypadku awarii sieci, co zdarza się dość często w rejonach górskich. Ta instalacji, pomimo wysokiego kosztu posiada sześcioletni okres amortyzacji i pozwala uniknąć emisji do środowiska 14 t CO2.

Schemat systemu zapewniającego samowystarczalność energetyczną, podłączonego do wewnętrznej sieci z funkcją gromadzenia energii.

Schemat systemu zapewniającego samowystarczalność energetyczną, podłączonego do wewnętrznej sieci z funkcją gromadzenia energii.


Te systemy fotowoltaiczne zostały zainstalowane dzięki współpracy: TIRDI (www.todoinstalaciones.com) oraz eticenergy SL. Te systemy fotowoltaiczne zostały zainstalowane dzięki współpracy:
TIRDI (www.todoinstalaciones.com) oraz eticenergy SL.


 

 

Pobierz w formacie PDF pdfes  en  fr  de  pl  pt  

 

Kontakt:
t. (+34) 93 745 29 00
 

 


Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT