UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

Artykuły

Cómo evitar penalizaciones por máxima demanda

Jak uniknąć opłat na fakturze za energię elektryczną z tytułu przekroczenia maksymalnego zapotrzebowania na moc

włącz .

Wstęp

Z uwagi na stały wzrost cen energii elektrycznej, wszystkie grupy konsumentów zmuszone są do szukania nowych sposobów zmniejszania opłat. Aby zrealizować ten cel, pragniemy zaprezentować Państwu nasz nowy system zarządzania energią umożliwiający kontrolę maksymalnego zapotrzebowania na moc. Strażnik mocy MDC (MDC 4 i MDC 20).

Jak należy rozumieć treść faktury za energię elektryczną

Aby określić działania, jakie można podjąć w celu zmniejszenia należności na fakturze, należy zrozumieć poszczególne terminy figurujące w tym dokumencie. Spośród wszystkich występujących tam pojęć najważniejsze to: Pojęcie mocy czynnej, pojęcie mocy biernej oraz, w niektórych krajach, pojęcie maksymalnego zapotrzebowania na moc, przy czym to ostatnie jest przedmiotem niniejszego artykułu.

Jak opisano poniżej, optymalne zarządzanie zakontraktowaną mocą umożliwia nam:

 • Dostosowanie instalacji do rzeczywistego poziomu zapotrzebowania na energię poprzez zmniejszenie ilości zakontraktowanej mocy
 • Uniknięcie opłat karnych z tytułu przekroczenia maksymalnego zapotrzebowania
Symulacja hiszpańskiej faktury za energię elektrycznąSymulacja hiszpańskiej faktury za energię elektryczną Pojęcie energii czynnej
Pobór energii czynnej (kWh) z zastosowaniem różnych taryf i stawek.

Pojęcie maksymalnego zapotrzebowania lub wskaźnika maksymalnego zapotrzebowania (MDI)

Rejestr maksymalnego zapotrzebowania (kW lub kVA). Jest to maksymalna wartość mocy, zazwyczaj mierzona w 15-minutowych odstępach czasu, osiągana w ciągu okresu rozliczeniowego (ten uśredniony czas może być różny w zależności od kraju). W przypadku, gdy ta wartość przekracza ilość zakontraktowanej mocy, klient musi zapłacić opłatę karną podaną na fakturze za energię elektryczną.

Pojęcie energii biernej
Pobór energii biernej (kWh) z zastosowaniem różnych taryf i stawek. W zależności od wartości cosϕ, użytkownik może uiścić opłatę karną (ta opłata karna nie jest stosowana we wszystkich krajach). 

Obliczenie maksymalnego zapotrzebowania

Wartość maksymalnego zapotrzebowania na moc jest to średnia wartość pomiarów mocy chwilowej (w kW lub kVA) w ciągu określonych przedziałów czasu, zazwyczaj 15-minutowych (ten przedział czasu zależy od danego kraju). Istnieją różne metody służące do obliczania tego parametru:

Okno stałe

To sposób obliczania maksymalnego zapotrzebowania w ciągu określonych przedziałów czasu (zazwyczaj 15-minutowych). Po uzyskaniu danych, wartość jest zapisywana w pamięci i wykonywany jest reset w celu ponownego obliczenia wartości dla kolejnego 15-minutowego okresu. Te 4 rejestry będą mierzone co godzinę.

Okno pływające

To sposób obliczania maksymalnego zapotrzebowania w ciągu określonych przedziałów czasu (zazwyczaj 15-minutowych). Po uzyskaniu danych, nastąpi jednominutowa zwłoka przed wykonaniem obliczenia dla kolejnego 15-minutowego okresu (ten czas może być różny w zależności od kraju). Oznacza to, że co minutę (czas ten może zależeć od danego miernika) urządzenie zarejestruje jedną wartość maksymalnego zapotrzebowania z ostatniego 15-minutowego okresu. Tych 60 rejestrów będzie mierzonych co godzinę.

W jaki sposób możemy uniknąć opłat karnych na fakturze za energię elektryczną z tytułu przekroczenia maksymalnego zapotrzebowania na moc?

W celu uniknięcia opłat karnych z tytułu maksymalnego zapotrzebowania, musimy zagwarantować, że ta wartość nigdy nie przekroczy ilości zakontraktowanej mocy.

Zazwyczaj na fakturach za energię elektryczną najwyższa zarejestrowana przez miernik wartość maksymalnego zapotrzebowania jest porównywana z ilością zakontraktowanej mocy. Jeśli wspomniana wartość przekracza ilość zakontraktowanej mocy, wówczas naliczana jest opłata karna. Zatem, jeśli w ciągu badanego 15-minutowego okresu, w trakcie miesiąca rozliczeniowego, ilość pobieranej mocy przekroczy ilość zakontraktowaną, klient będzie musiał uregulować opłatę karną nawet wówczas, jeśli będzie to miało miejsce tylko raz w miesiącu (jeden miesiąc obejmuje około 2880 piętnastominutowych okresów).

W Polsce, opłata za przekroczenie zakontraktowanej mocy najczęściej jest pobierana w wysokości stanowiącej iloczyn składnika stałego stawki sieciowej oraz sumy dziesięciu największych wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc zakontraktowaną.

W jaki sposób kontrolować maksymalne zapotrzebowanie?

Jak już wspomniano, celem kontroli maksymalnego zapotrzebowania jest nieprzekraczanie limitu zakontraktowanej mocy. Aby osiągnąć ten cel, zalecamy zainstalowanie systemu odłączającego obciążenia niekrytyczne w różnych okresach czasu, a także unikanie jednoczesnego podłączania obciążeń, w celu zmniejszenia mocy chwilowej.

Obciążenia niekrytyczne to te, które nie wpływają na główne procesy produkcyjne lub takie, które nie mają kluczowego znaczenia, jak np.:

 • Oświetlenie
 • Sprężarki
 • Systemy klimatyzacji
 • Pompy
 • Wentylatory i wyciągi
 • Maszyny pakujące
 • Rozdrabniacze
 • ...oraz inne

Jakie urządzenia pomagają nam uniknąć opłat karnych z tytułu przekroczenia maksymalnego zapotrzebowania?

Głównym zadaniem nowych strażników mocy MDC firmy CIRCUTOR jest zarządzanie i kontrolowanie maksymalnego zapotrzebowania na moc w instalacji. W tym celu urządzenie podłącza i odłącza niektóre obciążenia (niekrytyczne), dzięki czemu wartość maksymalnego zapotrzebowania nigdy nie przekracza ilości zakontraktowanej mocy, a tym samym - unika się nieprzyjemnych niespodzianek na fakturach za energię elektryczną. Dodatkowo, MDC 20 zapewnia kontrolę stawek taryfowych w celu odpowiedniego dostosowania obciążeń poprzez włączanie ich w okresach objętych niższą taryfą, co pozwala uniknąć wysokich opłat za energię na skutek jednoczesnego działania obciążeń w okresach objętych wysoką taryfą. 

MDC 4
Urządzenie MDC 4
MDC 20
Urządzenie MDC 20  

Rozwiązanie dla małych i średnich zakładów przemysłowych

MDC 4: Analizator umożliwiający kontrolę poziomu maksymalnego zapotrzebowania

MDC 4 stanowi idealne rozwiązanie dla instalacji, które wymagają podstawowej kontroli maksymalnego zapotrzebowania na moc. Wykonując kilka prostych procedur konfiguracyjnych, użytkownik może zdefiniować do 4 poziomów maksymalnego zapotrzebowania w celu odłączania obciążeń niekrytycznych.

Dodatkowo, MDC 4 zawiera wewnętrzny analizator mocy służący do obliczenia maksymalnego zapotrzebowania (rejestruje również parametry elektryczne jak napięcie, prąd i moc). Za każdym razem, gdy MDC 4 wykryje przekroczenie zapotrzebowania na moc, odłączy kilka linii łączących z obciążeniami niekrytycznymi, automatycznie zmniejszając moc chwilową. To działanie zapewni, że instalacja nie przekroczy progu maksymalnego zapotrzebowania, umożliwiając tym samym uniknięcie opłat karnych na następnej fakturze za energię elektryczną.

Sposób działania urządzenia MDC 4
Sposób działania urządzenia MDC 4

MDC 4
MDC 4
 • Uniknięcie opłat karnych z tytułu przekroczenia maksymalnego zapotrzebowania
 • Zapobieganie szczytom poboru mocy na skutek jednoczesnego włączenia obciążeń
 • Pomoc w dostosowaniu zakontraktowanej ilości mocy do rzeczywistej sytuacji
 • Zarządzanie maksimum 4 wyjściami przekaźnikowymi
 • Wbudowana funkcja analizatora mocy
 • Wewnętrzny zegar do synchronizacji mocy

Rozwiązanie dla dużych zakładów przemysłowych

MDC 20: Rejestrator danych umożliwiający zarządzanie i kontrolowanie maksymalnego zapotrzebowania na moc za pomocą zintegrowanego serwera sieciowego

MDC 20 to rejestrator danych z wbudowanym serwerem sieciowym, którego zadaniem jest zarządzanie i kontrolowanie maksymalnego zapotrzebowania. Dzięki swojej elastyczności umożliwia użytkownikowi ustawienie podstawowych lub zaawansowanych konfiguracji. MDC 20 zarządza obciążeniami niekrytycznymi, aby zagwarantować, że wartość maksymalnego zapotrzebowania nigdy nie przekroczy ilości zakontraktowanej mocy, zapobiegając tym samym opłatom karnym za przekroczenie poboru mocy.

MDC 20 posiada port Ethernet oraz standard komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU), 6 wyjść przekaźnikowych do zarządzania obciążeniami i 8 wejść cyfrowych do zbierania impulsów (z innych mierników) lub do stanów logicznych (rozwarty-zwarty). Można go rozszerzyć do 48 wyjść przekaźnikowych i 48 wejść cyfrowych poprzez podłączenie 12 urządzeń LM 4 I/O poprzez system komunikacyjny RS-485 (z 4 wejściami/wyjściami dla każdego urządzenia).

Urządzenie posiada wewnętrzną bazę danych (obejmującą dane zarejestrowane w ciągu okresu dłuższego niż rok) z wbudowanym serwerem sieciowym z oprogramowaniem PowerStudio do programowania, konfigurowania i monitorowania stanu urządzenia i powiązanych urządzeń peryferyjnych, podłączonych poprzez RS-485. Dodatkowo, przedstawia w sposób graficzny symulację zachowania systemu zgodnie z zaprogramowanymi ustawieniami.

Infrastruktura MDC 20
Infrastruktura MDC 20

MDC 20
MDC 20
 • Uniknięcie opłat karnych z tytułu przekroczenia maksymalnego zapotrzebowania
 • Zarządzanie 6 wyjściami przekaźnikowymi i 8 wejściami cyfrowymi
 • Z możliwością rozszerzenia do 48 wejść/wyjść za pomocą systemu komunikacyjnego RS-485 (poprzez zainstalowanie urządzeń LM 4 I/O)
 • Podłączenie/odłączenie obciążeń zgodnie z zaprogramowanym priorytetem
 • Elastyczna kontrola maksymalnego zapotrzebowania w zależności od warunków z zastosowaniem kalendarzy, profili itd.
 • Symulacja wydajności systemu zgodnie z zaprogramowanymi ustawieniami urządzenia

 

Więcej informacji o MDC 4 i MDC 20

 

Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT