UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

Artykuły

Dyrektywa Europejska dotycząca audytów energetycznych: obowiązek dla przedsiębiorstw i szansa dla sektora

włącz .

 

W Dyrektywie 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 roku, Unia Europejska wyznaczyła dzień 5 grudnia 2015 roku jako ostateczny termin, do którego przedsiębiorstwa z krajów członkowskich powinny wykonać audyty energetyczne w niezależny sposób, przez wykwalifikowanych i/lub akredytowanych ekspertów. Ta Dyrektywa ma moc obowiązującą we wszystkich krajach członkowskich, przy czym sankcje administracyjne z powodu niewykonania w terminie i w określonej formie audytów energetycznych mogą wynosić od 300 € do 100 000 €, bez uszczerbku dla innych sankcji cywilnych lub karnych.

Do przeprowadzenia audytu energetycznego zobowiązane są następujące przedsiębiorstwa:

  • Przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników i o rocznych przychodach przekraczających 50 milionów euro.
  • Przedsiębiorstwa, których całkowita roczna kwota bilansowa wynosi 43 miliony euro.

Jednocześnie Dyrektywa wskazuje na konieczność wspierania przez kraje członkowskie audytów energetycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dokument określa również mechanizmy finansowania i subwencjonowania działań w zakresie audytu, szkolenia i poprawy efektywności energetycznej. Celem Dyrektywy jest, aby każdy kraj członkowski przyjął plan strategiczny Energia 2020 Unii Europejskiej.

W jaki sposób możemy spełnić wymogi Dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej w naszych instalacjach?

Zgodnie z Dyrektywą, aby spełnić wymogi prawa, należy wykonać poszczególne kroki procedury:

  • Wykonanie audytu w terminie i w odpowiedni sposób. Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma wsparcie kluczowego partnera: zasadniczą rolę odgrywają tutaj przedsiębiorstwa świadczące usługi energetyczne, które wraz z firmą CIRCUTOR oferują linie współpracy o charakterze otwartym. Można się z nimi zapoznać poprzez naszą sieć handlową.
  • Sprawdzenie, czy propozycje projektów służących efektywności energetycznej są dopasowane do rzeczywistych warunków panujących w naszej instalacji, oceniając wartość inwestycji, zwrot finansowy z inwestycji oraz jakość propozycji. Tutaj przedstawiamy poszczególne projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej, które zostały już opublikowane.
  • Informowanie i szkolenie końcowych użytkowników instalacji. Zwyczaje konsumenckie użytkowników odgrywają ważną rolę w każdym projekcie służącym optymalizacji efektywności energetycznej i w jego prawidłowemu wdrożeniu. Zatem informowanie i szkolenie nie powinno odbywać się w sposób jednorazowy, lecz w sposób systematyczny, biorąc pod uwagę postęp technologiczny, rotację personelu i zmieniające się zwyczaje w stylu życia. CIRCUTOR realizuje stały program szkolenia dotyczący poszczególnych obszarów efektywności energetycznej, zarówno w trybie stacjonarnym jak i online.

Korzyści płynące z Dyrektywy Europejskiej dla przedsiębiorstw i gospodarki

Dyrektywa zapewnia korzyści ekonomiczne wynikające z większej wydajności przedsiębiorstw, które wykonają audyty, oraz poprawę efektywności energetycznej. Pozostałe przedsiębiorstwa, które również skorzystają na tym w sposób bezpośredni to:

-         Przedsiębiorstwa świadczące usługi energetyczne, które dysponują mechanizmami działania w dziedzinie audytów energetycznych, a także posiadają odpowiednio przeszkolonych i certyfikowanych techników, zgodnie z przepisami prawa.

-         Firmy instalacyjne i inżynieryjne, które projektują, wdrażają i nadzorują działania w zakresie optymalizacji efektywności energetycznej, w celu realizacji wytyczonych celów.

-         Przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją sprzętu elektrycznego i posiadające wykwalifikowany personel, które mogą zaoferować usługi z wartością dodaną w dziedzinie efektywności energetycznej.

Zarówno przedsiębiorstwo zobowiązane do przestrzegania Dyrektywy Europejskiej, jak i przedsiębiorstwo świadczące usługi energetyczne, firma instalacyjna lub firma zajmująca się dystrybucją sprzętu elektrycznego mogą liczyć na CIRCUTORA jako partnera służącego pomocą, aby spełnić wymogi prawne i uzyskać korzyści płynące z efektywności energetycznej.


Informacje pod numerem telefonu: (+34) 93 745 29 00
 

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT