UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

Artykuły

Raport dotyczący bezpiecznika różnicowoprądowego RGU-2

włącz .

1.- Streszczenie:

Obecne instalacje elektryczne i nowe normy stawiają dużo wyższe wymagania zabezpieczeniom różnicowoprądowym. W niniejszym artykule, zaproszony technik objaśnia działanie nowego urządzenia RGU-2, które jest przygotowane na podjęcie tych wyzwań, a także zapewnia oszczędności w zakresie obsługi instalacji.

RGU-2
RGU-2

2.- Wprowadzenie:

Obecne instalacje elektryczne posiadają coraz więcej - żeby nie powiedzieć większość - urządzeń odbiorczych składających się z podzespołów elektronicznych.

Tego rodzaju urządzenia odbiorcze mają różnoraki wpływ na instalację elektryczną:

 • Wytwarzają odkształcenia harmoniczne w pobieranym prądzie.
 • Generują prądy upływowe o częstotliwości sieci 50 Hz oraz wyższej częstotliwości, w normalnych warunkach działania.
 • W chwili podłączenia do zasilania elektrycznego generują punkt spływu prądu.
 • W przypadku usterki izolacji, prąd upływowy może nie być sinusoidalny, lecz na przykład tętniący.

Przykłady urządzeń zawierających elementy elektroniczne:

Komputery, lampy energooszczędne, witroceramika, pralka, maszyna do mycia naczyń, mikrofalówka, ładowarki do telefonów komórkowych, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia ładujące do pojazdów elektrycznych, suszarka, obrabiarki...

Wszystkie wymienione urządzenia odbiorcze generują w normalnych warunkach działania prądy upływowe w instalacji elektrycznej, co powoduje, większą wrażliwość zabezpieczeń różnicowoprądowych.

3.- Bezpiecznik różnicowoprądowy RGU-2

Nowe urządzenie RGU-2 zapewnia nam następujące charakterystyki techniczne, dzięki którym nasza instalacja jest zabezpieczona, lecz jednocześnie nie grozi jej nieoczekiwana aktywacja zabezpieczenia różnicowoprądowego, co stanowi dodatkową gwarancję pewnego zasilania.

Margines zadziałania:

Norma dotycząca produkcji bezpieczników różnicowoprądowych określa, że margines zadziałania powinien znajdować się w zakresie od 50 do 100% czułości bezpiecznika, na przykład bezpiecznik różnicowoprądowy o prądzie znamionowym 30 mA powinien zadziałać w zakresie między 15 i 30 mA.

Co się dzieje, jeśli czułość jednego z bezpieczników wynosi 16mA, a drugiego 25mA?

 • Oba bezpieczniki różnicowoprądowe spełniają wymogi obowiązujących przepisów.
 • Pierwszy zadziała najpierw, a drugi w dalszej kolejności.
 • Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę, że nawet w przypadku braku awarii, w instalacji zawsze występuje prąd upływowy, należy oczekiwać, że pierwszy z bezpieczników będzie zawsze bardziej czuły
 • .
 • Jeśli również uwzględnimy, że w momencie podłączenia zasilania elektrycznego pojawia się przejściowy prąd upływowy, można się spodziewać, że bardziej czuły bezpiecznik zadziała z wyprzedzeniem.

Co nam zapewnia RGU-2:

 • Jego margines zadziałania zawiera się między 85 i 100% jego czułości.
 • Dlatego zapewnia nam wyższą jakość zasilania, większą solidność i niezawodność.
Margines zadziałania 
Czułość
bezpiecznika różnicowoprądowego [mA] 
Standardowy
bezpiecznik różnicowoprądowy [mA]
Bezpiecznik różnicowoprądowy
RGU-2 [mA]
30 15 - 30 25 - 30
300  150 - 300 255 - 300
500 250 - 500 425 - 500
1000 500 - 1000 850 - 1000

Klasa bezpieczników różnicowoprądowych:

Najczęściej instalowane bezpieczniki różnicowoprądowe są klasy AC, lecz wykrywają tylko prądy upływowe przemienne o częstotliwości 50 Hz. Dlatego nie są one odpowiednie w przypadku urządzeń odbiorczych zawierających elementy elektroniczne.

Te urządzenia są oznaczone symbolem:

Clase AC

Urządzenie RGU-2 potrafi wykryć prądy upływowe zarówno przemienne jak i tętniące. Z tego względu został zakwalifikowany do klasy A.

Urządzenia klasy A są oznaczone następującym symbolem:

Clase A

RGU-2 oferuje nam zatem lepsze zabezpieczenie naszej instalacji, gdyż potrafi wykryć zarówno przemienny jak i tętniący prąd upływowy.

Czułość w odniesieniu do częstotliwości:

Innym ważnym szczegółem jest informacja o tym, jak zachowuje się bezpiecznik różnicowoprądowy w odniesieniu do częstotliwości. Zwykłe bezpieczniki różnicowoprądowe są czułe na prąd przemienny o częstotliwości 50 Hz.

Gdyby w instalacji nie było urządzeń odbiorczych z elementami elektronicznymi, ta charakterystyka byłaby wystarczająca.

RGU-2 - oprócz charakteryzowania się czułością na prąd o częstotliwości 50Hz - posiada mniejszą czułość na prąd o wyższej częstotliwości. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że z punktu widzenia bezpieczeństwa instalacji elektrycznej, ta cecha nie jest korzystna, lecz nie odpowiada to w pełni prawdzie.

Musimy pamiętać, że:

 • Urządzenia odbiorcze zawierające elementy elektroniczne generują prądy upływowe o wysokiej częstotliwości.
 • Ciało człowieka jest bardziej wrażliwe na częstotliwość 50 Hz niż na częstotliwość 500 Hz. Oznacza to, że im wyższa częstotliwość tym większy musi być natężenie, aby wywołać te same efekty.

Międzynarodowa norma IEC 479-2 wskazuje wartości natężenia, jakie może wytrzymać człowiek w zależności od częstotliwości prądu. Bezpiecznik różnicowoprądowy RGU-2 dostosowuje swoją czułość do wartości granicznych określonych przez normę bezpieczeństwa.

Innym ważnym skutkiem reakcji na wysoką częstotliwość jest dodatkowe zwiększenie odporności na nieoczekiwane zadziałanie czyli sytuację, w której przy wyższej częstotliwości występuje mniejsza czułość, co oznacza faktycznie, że bezpiecznik jest mniej podatny na przejściowe zakłócenia, które mogą być spowodowane przez samą sieć elektryczną

Pojęcie superodporności:

RGU-2 to superodporny bezpiecznik różnicowoprądowy!
Lecz co to oznacza i co daje naszej instalacji?

Popularnie znane jako superodporne bezpieczniki różnicowoprądowe to te bezpieczniki, które nie reagują na fałszywe alarmy lub które mogą zadziałać w sposób nieoczekiwany tylko w bardzo specyficznych warunkach.

Z czego wynikają te zalety? Przede wszystkim z opisanych wcześniej danych, które ponownie streszczamy:

 • Margines zadziałania między 85%-100% czułości.
 • Odpowiedź na częstotliwość, konkretnie - zmniejszenie czułości wraz ze zwiększeniem częstotliwości.
 • Większa odporność na stany przejściowe w sieci.

Inne charakterystyki RGU-2:

Nowy RGU-2 posiada następującą charakterystykę:

 • Jasna i prosta wizualizacja za pomocą paska ledowego lub wskazania dokładnej wartości prądu upływowego na ekranie LCD.
 • Szeroka gama zewnętrznych transformatorów toroidalnych.
 • Czułość regulacji: 30, 100, 300, 500 mA, 1, 2, 3, 5 A.
 • Regulowany czas zadziałania: natychmiastowy, selektywny, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5 sekund.
 • 2 wyjścia przekaźnikowe wskazania alarmu wstępnego i alarmu.

Conexionado RGU-2

Wszystkie opisane charakterystyki pozwalają wykorzystywać bezpiecznik różnicowoprądowy RGU-2 do bardzo wielu zastosowań, zarówno do instalowania jako rozwiązania głównego jak i w rozdzielnicach podrzędnych oraz jako zabezpieczenie końcowe odbiorników, przy czym stanowi odpowiednie rozwiązanie dla sieci z uziemieniem TT, TN-S oraz IT, zarówno jednofazowych jak i trójfazowych z lub bez przewodu neutralnego.

 

Joan Romans Artigas
Inżynier elektronik
Inżynier technik telekomunikacji

Francesc Fornieles Castells
ffornieles@circutor.es
Kierownik rynków - Dział jakości sieci
Markets Manager - Power Quality Division

 

Więcej informacji

CIRCUTOR otwiera w tym miejscu dział, w którym będą umieszczane artykuły techniczne przesłane przez Klientów i Partnerów na temat ich doświadczeń z urządzeniami i oprogramowaniem firmy CIRCUTOR
Artykuły powinny posiadać odpowiedni poziom techniczny, aby spełniały minimalne wymogi jako informacje objaśniające i aby mogły zostać opublikowane.

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT