We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Articles

Els vehicles elèctrics, Resoldran algun problema?

on .

 

La mobilitat elèctrica presenta un enorme avantatge en totes les categories d'impacte que poden contemplar-se.

Des de fa alguns anys aparèixen notícies que ens indiquen la caducitat del nostre model de mobilitat. Totes elles contenen implicacions importants relacionades amb la utilització dels recursos energètics, la contaminació en les ciutats i la salut dels ciutadans.

L'escàndol en la manipulació de les emissions per part de diversos fabricants d'automòbils, no només VW; la vergonyosa permissibilitat del Parlament Europeu augmenta els límits d'emissions unitàries, quan des de fa anys s'intentava reduir-les, la superació reiterada dels límits d'immissió en moltes ciutats en moltes ciutats europees fixades per les Directives, la falta de dinamisme dels grans fabricants del sector en front a la innovació dels emergents -Tesla per exemple-, etc. ens recorda un escenari similar que va succeir fa unes dècades en el món industrial, de la imatge i de les comunicacions, amb la irrupció de les tecnologies digitals disruptives.

Que el panorama és encara confús ho podem percebre tant en les desencertades previsions d'algun ministeri, com en la confusió sobre potencialitats i impactes de la nova mobilitat elèctrica. Prenem com a exemple una de les interessants entrevistes de "la Contra" (La Vanguardia 09/10/13) amb Stephen Emmott, reconegut investigador crític amb l'actual sistema econòmic i certament apocalíptic en el relatiu a la situació ambiental, afirmava de manera contundent "els vehicles elèctrics no resolen res, només traslladen el problema des del tub d'escapament cap a la xemeneia d'una central elèctrica".


La combinació de Marquesines fotovoltaiques i els sistemes de recàrrega per a VE, dos aliats davant l'enorme oportunitat energètica, ambiental i de mobilitat que representen els VE.


Sense dubtar de la seva capacitat i coincidint en gran mesura amb el seu anàlisi, escollim aquesta opinió com a representativa de la desorientació relativa als vehicles elèctrics (VE) i els canvis de mobilitat que representarà la seva implantació. Aquesta desinformació abarca al menys tres aspectes diferents: per les implicacions que representa l'eficiència energètica, per la possibilitat de generar electricitat amb múltiples fonts i tecnologies, o per la inherent reducció d'impactes ambientals amb la reinvenció de la mobilitat dels nous VE.

Els actuals vehicles de combustió interna (VCI), no són altra cosa que màquines tèrmiques molt sofisticades amb una aparença més o menys afortunada. Totes elles tenen associat un rendiment que pot situar-se entorn al 30% (de cada 100 unitats d'energia, només aprofitem 30, la resta es converteix en energia degradada i contaminació); mentres que els nous VE presenten uns rendiments superiors al 80%, constatant-ne que per obtenir el mateix resultat -transportar persones o mercaderies- malbaratarem més recursos i provocarem molts més impactes si seguim com fins ara amb els actuals VCI.


La reinvenció de la mobilitat comporta implicacions energètiques, econòmiques, socials i ambientals de gran abast.


L'opinió que aquest canvi tecnològic només traslladaria el problema del tub d'escapament a la xemeneia d'una central, ignora que una cosa és controlar centenars de milers de tubs d'escapament sotmesos a l'arbitrarietat de cada conductor en mig d'atrafegades ciutats i vies de circulació, i una altra molt diferent és controlar un reduït nombre de grans focus puntuals, allunyats de les ciutats, amb moderns sistemes anticontaminació. En el context actual, tampoc hem d'acceptar que la generació d'electricitat ha d'associar-se a la generació d'electricitat amb recursos fòssils, o materials radioactius, quan és evident que l'energia eòlica no té cap xemeneia i que la generació fotovoltaica ni tan sols fa soroll.


Instal·lant només 2,5 kWp de plaques fotovoltaiques, es genera l'electricitat que consumiria un VE a raó de més de 10.000 km anuals.


Els pàrrafs precedents tenien només una voluntat clarificadora, situem-nos ara en un context on malgrat que els VCI seguiran dominant la mobilitat i el mercat en els propers anys, l'electrificació i hibridació de vehicles en totes les seves gammes avançaran de manera imparable, per més que alguns representants del vell sector de l'automoció encara es sentin amenaçats per l'emergència dels VE, quan el més intel·ligent seria aliar-se davant l'enorme oportunitat energètica, ambiental i de mobilitat que representen.

art-VE-resolver2Per a la majoria de ciutadans els VE segueixen sent uns grans desconeguts. Crisi a part, el problema actual més important ja no és el cost d'adquisició d'un vehicle, ja que existeix un ample ventall de vehicles, preus i prestacions. El problema són els costos creixents de manteniment amb els carburants, els impostos i taxes, els elevats costos en reparacions, manteniment, aparcament... que en conjunt formen una xarxa de costos "camuflats" que graven cada cop més la propietat d'un VCI.

Ara bé, tot i que l'eclosió dels nous vehicles elèctrics no representarà cap panacea per solucionar la multiplicitat de problemes energètics-ambientals que tenallen el nostre estil de vida, sí que representen una oportunitat d'esmorteir i reduir molts dels impactes provocats per la "mobilitat fòssil" que coneixem. A falta d'estudis rigurosos d'Anàlisi de Cicle de Vida, comparant els VCI amb els VE i donada l'elevada eficiència d'aquests últims, sembla evident que la implantació de la mobilitat elèctrica presenta un enorme avantatge en totes les categories d'impacte que poden contemplar-se.

En el transcurs dels propers anys es produirà un increment en l'oferta de marques i models de nous VE, amb augment de prestacions i l'esperada reducció de preus. Actualment els VE presenten només dues limitacions: l'elevat cost d'adquisició inicial i la seva reduïda autonomia (inicialment situada entorn als 100 km, ja està sent duplicada ens els nous VE). Les carències i dificultats de la recàrrega, podem assignar-les a la categoria de mites urbans.

En el futuru immediat, l'aspecte crucial a dilucidar és relatiu a les noves bateries d'Ió Liti (cicles de càrrega, vida, substitució, segona vida i valor). Malgrat la seva provisionalitat i que alguns consideren aquesta tecnologia i materials com de transició, només amb lleugeres millores podrien quedar-se entre nosaltres per un temps realitvament llarg. I més tenint en compte que els productes miracle que s'anuncien periòdicament com a solució definitiva per a l'emmagatzemament d'energia, no són més que especulacions amb més o menys gràcia.


La nostra opinió sobre l'evolució dels VE i les seves infraestructures de recàrrega és clarament favorable i tot i que al nostre país sembla retardar-se, en tractar-se d'un fenòmen d'abast mundial, cap norma o protecció del món fòssil l'aturarà. La reinvenció de la mobilitat comporta implicacions energètiques, econòmiques, socials i ambientals de gran abast. L'aspecte clau és saber si volem ser actors o només espectadors passius.


 

  Més informació: Mobilitat elèctrica
 

Contacteu amb nosaltres:
T. 93 745 29 00
 

 


Podeu informar-vos de les nostres notícies a la secció de notícies.
També podeu seguir les nostres publicacions en el Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT