UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

Lista referencyjna

Zielony Budynek. Kontrola zużycia energii elektrycznej zastosowana w szkołach wyższych

Wisconsin
Firma będąca wykonawcą

CIRCUTOR, SA, National Meter Industries

Sektor

Państwowe szkoły wyższe

Projekt

Energowydajne szkoły wyższe Projekt: Zielony Budynek. Kontrola zużycia energii elektrycznej zastosowana w szkołach wyższych

Instalacja

The University of Wisconsin Madison

Historia / wytyczone cele

Uniwersytet w Wisconsin, posiadający 13 kampusów zlokalizowanych w różnych miejscach oraz 182 000 studentów, postanowił przystąpić do projektu Zielony Budynek. Ten projekt polega na corocznym - aż do 2015 roku - zmniejszaniu zużycia energii. W tym celu firma National Meter Industries wyposażyła kampusy w sprzęt najnowszej generacji z rodziny CVM. Ten projekt polega na corocznym - aż do 2015 roku - zmniejszaniu zużycia energii.

Opis ogólny

Ze względu na posiadane charakterystyki, sprzęt nadaje się w sposób idealny do kontroli zużycia energii i jego głównych zmiennych elektrycznych tego zużycia: analiza i monitorowanie sieci, zdalne sterowanie (RS-485), zasilanie napięciem 480V (konieczne na rynku amerykańskim) i niewielkie rozmiary.

Wyróżniające się aspekty / Wyniki
Stworzona sieć informacyjna wykorzystuje dane z CVM do:
 • Zarządzania swoim systemem klimatyzacji
 • Zarządzania swoim systemem oświetlenia i pozostałymi obciążeniami elektrycznymi
 • Za pomocą danych uzyskanych na przestrzeni czasu, dokonuje się kontroli wzrostu wydajności instalacji

Informacje pod numerem telefonu:
93 745 29 00
 

System zarządzania energią w przemyśle drobiarskim

GranjaIrlanda
Firma będąca wykonawcą

Butler Ltd,, Irlandia

Sektor

Przemysł drobiarski

Projekt

System zarządzania energią w przemyśle drobiarskim

Instalacja

MANOR

Historia / wytyczone cele

Nasz integrator systemów w Irlandii, Butler Ltd, zaprojektował zdalny system zarządzania energią poprzez 3G na fermie kurczaków, w celu kontroli zużycia energii, wody, gazu, parametrów krytycznych jak temperatura podłoża, temperatura otoczenia, CO2 oraz prędkość obrotu wentylatorów, a także kontroli optymalnego wzrostu drobiu w powiązaniu ze zużyciem energii.

Opis ogólny

Instalacja jedno i trójfazowych liczników energii, czujników temperatury i CO2 , wag na podłożu ważących losowo kurczęta, wydajnego urządzenia EDS-3G pełniącego rolę programowanego mózgu systemu, gromadzącego dane procesu, a także programu PowerStudio SCADA de Luxe, który w przypadku alarmu przekazuje informację za pomocą SMSu oraz emaila

Wyróżniające się aspekty / Wyniki
 • Ze względu na oddalenie od siebie poszczególnych gospodarstw, dzięki technologii 3G możliwy jest bezpośredni dostęp do nich w czasie rzeczywistym z dowolnego punktu geograficznego
 • Uzyskanie bezpośredniego kosztu produktu w relacji do zużytych zasobów
 • Szybkie wykrywanie krytycznych warunków otoczenia
 • Optymalizacja czasu poświęconego na obsługę
 • Zmniejszenie poboru energii o 10%, dzięki określeniu wagi drobiu w odpowiednim momencie

 


Informacje pod numerem telefonu:
93 745 29 00
 

Instalacja z zaciskami szybkozłączowymi do ładowania pojazdu elektrycznego

McDonalds
Firma będąca wykonawcą

Przedsiębiorstwo Energetyczne Fortum z Norwegii

Sektor

Restauracyjny

Projekt

Instalacja z zaciskami szybkozłączowymi do ładowania pojazdu elektrycznego

Instalacja

McDonalds

Historia / wytyczone cele

McDonalds Norwegia oferuje swoim klientom bezpłatną usługę ładowania pojazdu elektrycznego podczas konsumpcji w jego lokalach

Opis ogólny

Przedsiębiorstwo energetyczne Fortum z Norwegii instaluje zacisk szybkiego ładowania typu Chademo, umożliwiający 80%-we naładowanie akumulatora w ciągu 15 minut

Wyróżniające się aspekty / Wyniki
 • Uzyskuje się wyższy poziom zadowolenia klientów
 • Zyskuje wizerunek McDonald'sa jako firmy troszczącej się o wykorzystanie czystych energii
 • Planowane jest rozszerzenie zastosowania opisywanego modelu w innych podobnych obiektach

Informacje pod numerem telefonu:
93 745 29 00
 

System filtrowania i optymalizacji sieci w fabryce tytoniu w Guanzhou (Chiny)

Tabacalera
Firma będąca wykonawcą

CIRCUTOR

Sektor

Przemysł tytoniowy

Projekt

System filtrowania i optymalizacji sieci w fabryce tytoniu w Guanzhou  (Chiny)

Instalacja

DOUBLE HAPPINESS

Historia / wytyczone cele

Lokalny generalny wykonawca ogłosił przetarg publiczny, do którego zgłosiły się trzy firmy, między innymi CIRCUTOR. Na początku wykonano badanie techniczne in situ z pomiarami, a następnie ze względu na najbardziej konkurencyjną cenę i usługi, wybrano firmę CIRCUTOR . Celem projektu jest optymalizacja sieci w celu uniknięcia przewymiarowania transformatorów

Opis ogólny

Instalacja zawierająca 22 szafy z filtrami aktywnymi model AFQ w 16 transformatorach w fabryce

Wyróżniające się aspekty / Wyniki
 • Polepszenie poziomu odkształcenia harmonicznego z 29% do 5%
 • Zrównoważenie faz na skutek zmniejszenia prądu w przewodzie neutralnym.
 • Zmniejszenie współczynnika mocy poprzez wyeliminowanie mocy biernej i zoptymalizowanie mocy czynnej  dostępnej w sieci
 • Zadowolenie klienta, planowane rozszerzenie projektu na dalsze 40 jednostek

Informacje pod numerem telefonu:
93 745 29 00
 

System zarządzania energią w przemyśle stalowym

Arcelor
Firma będąca wykonawcą

IMSAT Rumunia

Sektor

Przemysł ciężki

Projekt

System zarządzania energią w przemyśle stalowym

Instalacja

ARCELOR MITTAL

Historia / wytyczone cele

Nasz integrator systemów w Rumunii -  IMSAT - zaprojektował system zarządzania energią, w celu zmniejszenia o 20% poboru energii oraz zapewnienia w każdym momencie kontroli instalacji w czasie rzeczywistym.

Opis ogólny

Zainstalowano urządzenia do kompensacji mocy biernej i filtrowania harmonicznych, w celu zoptymalizowania mocy dostępnej w sieci oraz zmniejszenia zakłóceń, które mogą uszkodzić urządzenia.
Zainstalowano również urządzenia pomiarowe, które szacują jednostkowy koszt produktu i umożliwiają realizację celów w zakresie optymalizacji, a także program zarządzania ogólnego, który umożliwia przygotowywanie raportów i odbieranie alarmów dotyczących procesów

Wyróżniające się aspekty / Wyniki
 • Zmniejszenie poboru energii zakładu o 15 %
 • Optymalizacja kosztów produkcji
 • Szybkie wykrywanie awarii
 • Optymalizacja czasu poświęconego na obsługę
 • Możliwość wykonania analizy porównawczej wydajności opisywanych zakładów w zestawieniu z zakładami Arcelor w innych krajach, ze względu na międzynarodowy charakter firmy

Informacje pod numerem telefonu:
93 745 29 00
 

Polepszenie zarządzania energią oraz jakości energii w fabryce FORDA w Wenezueli

Ford
Firma będąca wykonawcą

Energytech

Sektor

Samochodowy

Projekt

Rozrywka i wydajność energetyczna
System zarządzania energią elektryczną w kompleksach kinowych CINEMARK w Meksyku

Instalacja

FORD

Historia / wytyczone cele

Nasz integrator systemów Energytech wykonał wstępną analizę za pomocą pomiarów w terenie przy użyciu analizatorów sieci AR5-L CIRCUTOR, w celu zaproponowania ulepszeń dla optymalizacji zarządzania energią w fabryce, zmniejszenia harmonicznych i zwiększenia dostępnej mocy.
Występują bowiem następujące problemy:

 • Złe wykorzystanie energii przy jej wytwarzaniu
 • Zmniejszenie żywotności urządzeń na skutek nagrzewania: transformatorów, kabli itd.
 • Ograniczenia w zakresie infrastruktury dotyczące wprowadzenia nowych obciążeń
 • Niewydajność wytwarzania energii
 • Duże spadki napięcia w liniach
Opis ogólny

Zostają zainstalowane baterie kondensatorów średniego napięcia w 8 podstacjach i dwie turbiny generatora prądu o mocy 2 x 5 MW

Wyróżniające się aspekty / Wyniki
 • Odzyskana moc 1336 kVA
 • Wskaźnik mocy odzyskanej w linii 16,54%
 • Zmniejszenie strat o 19,9%
 • Wzrost zdolności produkcyjnych z powodu odciążenia linii od energii biernej i harmonicznych
 • Zmniejszenie kosztów utrzymania
 • Lepsza jakość napięcia w sieci i zwiększenie wydajności systemu elektrycznego

Informacje pod numerem telefonu:
93 745 29 00
 

System zarządzania energią elektryczną w kompleksach kinowych CINEMARK w Meksyku

Firma będąca wykonawcą

CIR-MEX CIRCUTOR Expert México

Sektor

Kompleksy kinowe

Projekt

Rozrywka i wydajność energetyczna
System zarządzania energią elektryczną w kompleksach kinowych CINEMARK w Meksyku

Instalacja

CINEMARK

Historia / wytyczone cele

Cinemark to międzynarodowa firma, lider w projekcji ruchomych obrazów, posiadająca 431 kompleksy i prawie 5 000 ekranów projekcyjnych w 15 krajach. W Meksyku, posiada 31 kompleksów i zajmuje trzecie miejsce wśród najważniejszych operatorów kin.

Cele:
 • Monitorowanie głównych parametrów elektrycznych (napięcie, prąd, moc, współczynnik mocy, odkształcenia, energia)
 • Pokazywanie wykresów zachowania w oddziałach w czasie rzeczywistym
 • Przygotowywanie dla każdej placówki comiesięcznych raportów dotyczących poboru energii w formie faktury podobnej do faktury dostawcy energii elektrycznej, dzięki której będzie można dokonywać comiesięcznych modyfikacji kosztów energii.
 • System z możliwością rozszerzenia oraz łatwy w instalacji i w użytkowaniu
Opis ogólny

Wszystkie kompleksy Cinemark są zasilane prądem elektrycznym średniego napięcia i prawie wszystkie posiadają 2 transformatory: jeden o mocy 220 VCA, przeznaczony do obsługi ogólnych systemów kina oraz drugi o mocy 440 VCA, który dostarcza energię do całego systemu klimatyzacji. Z tego względu, w każdym obiekcie zainstalowano system monitorowania każdego transformatora, dzięki czemu można oddzielić pobór odbiorników systemu chłodzenia (określenie obiektu o największym poborze) od poboru pozostałego systemu elektrycznego.

Wyróżniające się aspekty / Wyniki
 • Kontrolowanie energii elektrycznej poprzez monitoring zachowania każdego oddziału, z powiadamianiem każdej z nich w przypadku nieprawidłowych sytuacji
 • Identyfikacja i pomiar wskaźników energetycznych, które pozwalają określić rentowność każdego obiektu
 • Porównanie poborów energii między oddziałami, w celu zaproponowania maksymalnej wartości poboru dla podobnych oddziałów oraz uzyskania standaryzacji poboru energii w każdym z nich
 • Określenie poboru energii w okresie, gdy obiekt jest nieczynny
 • Wykrywanie problemów z jakością energii, takich jak prądy harmoniczne, przerwy w dostawie energii, niski wskaźnik mocy
 • Możliwości inwestycji w technologie zapewniające zaoszczędzenie energii
 • Kontrola pomiarów oszczędności energetycznych w czasie rzeczywistym
 • Kontrola poprawności faktur za energię elektryczną

Informacje pod numerem telefonu:
93 745 29 00
 

System zarządzania energią na Uniwersytecie w Saragossie

univ-zaragoza
Firma będąca wykonawcą

EffiTool, CIRCUTOR Expert

Sektor

Szkoły wyższe

Projekt

System zarządzania energią na Uniwersytecie w Saragossie

Instalacja

Uniwersytet w Saragossie

Historia / wytyczone cele

Niedawno, Uniwersytet w Saragossie zainstalował system zarządzania energią w swoich obiektach. Wytyczono sobie następujące cele:

 • Uzyskanie informacji o poborze energii elektrycznej w budynkach tworzących infrastrukturę i określenie przypadających kosztów energetycznych
 • Wykonanie analizy porównawczej w celu wdrożenia dobrych praktyk stosowanych w budynkach, gdzie zmierzono mniejsze zużycie energii
 • Wykrycie odchyleń w poborze energii elektrycznej na skutek ewentualnych awarii, usterek w systemach przełączania czasowego i sterowania klimatyzacją lub na skutek nieprawidłowego użytkowania poszczególnych instalacji
Opis ogólny

Do tej pory, dystrybucja energii elektrycznej niskiego napięcia na Uniwersytecie w Saragossie była wykonywana za pomocą 4 transformatorów, bez możliwości oddzielenia danych dotyczących naliczania należności za energię elektryczną. Dzięki zainstalowaniu 9 analizatorów sieci CVMK2-ITF-405 z kartą K2-EXP-SD-MODBUS/TCP firmy CIRCUTOR, rozwiązano ten problem i obecnie można kontrolować te informacji za pomocą programu Power Studio Scada.

Wyróżniające się aspekty / Wyniki
 • Wizualizacja danych dotyczących poborów chwilowych, a także gromadzenie danych historycznych dotyczących napięcia zasilania, poboru mocy, zawartości harmonicznych i jakości fali lub współczynnika mocy
 • Dzięki temu oprogramowaniu można uzyskać sygnały alarmowe w przypadku wykrycia odchyleń wartości znamionowych napięcia, odłączeń wyłącznika głównego lub zbyt wysokiego zużycia energii biernej
 • Konfiguracja programu umożliwia wyświetlenie na jednym ekranie napięcia zasilania, prądu fazy i mocy pobranej przez 9 analizatorów sieci lub, za pomocą prostego kliknięcia, wybranie na planie danego kampusu odpowiedniego miernika, w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji

Informacje pod numerem telefonu:
93 745 29 00
 

Pilotażowy projekt pedagogiczny dotyczący połączenia energii odnawialnych z siecią elektryczną

Sheridan
Firma będąca wykonawcą

Renteknik

Sektor

Szkolnictwo

Projekt

Pilotażowy projekt pedagogiczny dotyczący połączenia energii odnawialnych z siecią elektryczną

Instalacja

Sheridan College Toronto (Kanada)

Historia / wytyczone cele

We współpracy z CIRCUTOREM, nasz integrator systemów Renteknik zaprojektował rozwiązanie umożliwiające połączenie sieci elektrycznej z innymi źródłami energii odnawialnej (dwa panele solarne, jeden młyn wiatrowy, jedna turbina hydrauliczna) z akumulacją energii w akumulatorze,  w celu zasilania energią elektryczną różnych obiektów

Opis ogólny

System zawiera kontroler EFM, który kontroluje i mierzy w czasie rzeczywistym pobór energii przez użytkownika, wartość wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych oraz stan naładowania i wyładowania akumulatora, określając w ciągu tysięcznych sekundy pierwszeństwo poboru energii z danego źródła zasilania w zależności od zapotrzebowania. Dodatkowo miernik CDP0 uniemożliwia niedozwolony przez przepisy kanadyjskie przesył energii do sieci w sytuacji nadwyżek produkcji energii i niskiego zużycia.

W tym systemie zainstalowano wydajne oprogramowanie powerStudio de luxe, które obejmuje oprócz wspomnianych urządzeń, inne jak na przykład:

 • Mierniki prądu stałego TR8 do paneli solarnych
 • Przekaźniki zabezpieczenia różnicowoprądowego RGU-10 z komunikacją i napędem silnikowym, zdalnie sterowane i programowane, które przesyłają informację w przypadku zadziałania.
 • Mierniki sieci elektrycznych CVM-MINI i wydajne przekładniki prądowe MC3.
 • Stacja meteorologiczna
Wyróżniające się aspekty / Wyniki

W przyszłości przewiduje się rozszerzenie systemu umożliwiające dodanie zacisku do ładowania pojazdów elektrycznych. Jest to rozwiązanie pilotażowe znajdujące się w prestiżowej szkole, które stanowi flagowy projekt referencyjny dla firmy CIRCUTOR i dla sektora energii odnawialnych w Kanadzie.  Ze względu na swoją innowacyjność i medialność, opisywany projekt z pewnością będzie cieszył się popularnością w innych podobnych szkołach i uniwersytetach


Informacje pod numerem telefonu:
93 745 29 00
 

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT