UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

MYeBOX to innowacyjny, przenośny analizator sieci i jakości zasilania, idealny do wykonywania audytów energetycznych

Nowa gama statycznych baterii kondensatorów

Zmiana typologii obciążeń w instalacji wymusza ewolucję klasycznej koncepcji kompensacji mocy biernej.

Najwyższej klasy parametry dostępne dla każdego

Gdy myślimy o pierwszym kroku w celu zoptymalizowania wydajności energetycznej w naszych instalacjach, to jedną z pierwszych, a zarazem najczęściej podejmowaną operacją jest kompensacja mocy biernej. W związku z pojawianiem się na przestrzeni czasu nowych potrzeb oraz nowych technologii, ciągła ewolucja technikw dziedzinie kompensacji stała się rzeczywistością.

System, który był stosowany od samego początku, azarazem najczęściej spotykany, to kompensacja mocy biernej w oparciu o baterie kondensatorów przełączanych za pomocą st yczników. Stanowi on nadal doskonałą metodę wykorzystywaną w instalacjach, w których krzywa obciążenia jest identyczna dla każdej z faz (system zrównoważony), a pobór energii nie ulega szybkim zmianom (wahania ponad 20 -sekundowe). Jednak wraz z upływem lat, ewolucją technologii, a także zwiększeniem obciążeń dynamicznych, pojawiły się systemy o większym stopniu niezrównoważenia oraz charakter yzujące się dużo szybszymi zmianami poboru energii.

Dlatego pojawiło się nowe rozwiązanie: - wykorzystanie przekaźników statycznych (przekaźniki półprzewodnikowe lub tyrystory) do przełączania kondensatorów w baterii. Opisana koncepcja kompensacji posiada szereg istotnych zalet w porównaniu z kompensacją poprzez przełączanie baterii kondensatorów za pomocą styczników, a mianowicie:

Zalety nowej gamy:
 • Zwiększenie szybkości odpowiedzi: zastosowanie przekaźników statycznych (tyrystory) stanowi najlepsze rozwiązanie w celu uzyskania kompensacji mocy biernej w instalacjach, w których wahania obciążeń charakteryzują się dużą zmiennością i są bardzo szybkie (rzędu ms). Przykłady spotykanych zastosowań: sprzęt spawalniczy, windy, schody ruchome, sprężarki, żurawie itd.
 • Brak zużycia mechanicznego: jako element elektromechaniczny, stycznik charakteryzuje się ograniczoną żywotnością mechaniczną, co powoduje konieczność okresowego wykonywania czynności serwisowych w celu zapewnienia prawidłowego działania sprzętu. Natomiast dzięki zastosowaniu tyrystorów, konieczność ta zostaje wyeliminowana, pociągając za sobą wydłużenie żywotności baterii kondensatorów oraz optymalizację kosztów konserwacji.
 • Zmniejszenie hałasu: z astosowanie s tyczników w iąże s ię z a ktywacją elementów mechanicznych, zwiększając poziom hałasu, co może być uciążliwe w instalacjach wykorzystywanych w zastosowaniach usługowych. Natomiast dzięki zastosowaniu tyrystorów, wspomniany hałas nie występuje.
 • Brak stanów przejściowych przy załączaniu: zastosowanie płyt sterowania załączaniem krokowym przy przechodzeniu napięcia sieciowego przez zero pozwala wyeliminować stany przejściowe przy załączaniu kondensatora, dzięki czemu wydłuża się jego okres eksploatacji i nie występują zakłócenia w sieci elektrycznej.

Nowy system kompensacji statycznej

 • Zwiększenie szybkości odpowiedzi
 • Brak zużycia mechanicznego
 • Zmniejszenie hałasu
 • Brak stanów przejściowych przy załączaniu

Zmiana typologii obciążeń w instalacji wymusza ewolucję klasycznej koncepcji kompensacji mocy biernej. Circutor, prekursor w dziedzinie baterii statycznych, rozwinął system kompensacji z zastosowaniem tyrystorów, uzyskując zrównanie kosztów baterii statycznych z filtrami z kosztem tradycyjnego systemu kompensacji z zastosowaniem styczników.


Na etapie początkowym, wysokie koszty tej technologii stanowił y problem dla firm, ponieważ inwestycja w baterię statyczną była związana z bardzo długimi okresami amortyzacji i w wielu przypadkach trudno było uzasadnić ten koszt, zwłaszcza gdy był on porównywany z kosztem baterii ze stycznikami.

W chwili obecnej, CIRCUTOR, będący prekursorem w dziedzinie rozwoju technologii wykorzystywanej w bateriach statycznych od nieco ponad 20 lat, dostosował nowo powstałe technologie do tej techniki kompensacji. Dział badań, rozwoju i innowacji rozwinął nową gamę baterii statycznych o cenie zbliżonej do ceny systemu kompensacji z użyciem styczników. W ten sposób został wyeliminowany problem ceny w przypadku w yboru statycznej baterii kondensatorów jako metody kompensacji mocy.

Z tego względu, CIRCUTOR wprowadzi ł nową gamę bater ii statycznych EMS-C, EMK, OPTIM FRE (z filtrami tłumiącymi) z now ym systemem kompensacji mocy z załączaniem za pomocą tyrystorów, idealnym zarówno do zastosowań przemysłowych, np. w urządzeniach do spawania łukowego, mechanizmach uruchamiających sprężarki, dźwigach lub zbloczach, jak i w sektorze usługowym, na przykład we wspólnotach mieszkaniowych - do kompensacji w windach ze względu na szybki rytm zmian stanów na wejściu i wyjściu.

Dzięki redukcji kosztów nowych gam bater ii statycznych oraz ich wysoko zaawansowanej technologii, sprawiamy, że ta opcja staje się realną i możliwą do zamortyzowania inwestycją w przypadku każdej instalacji.

New static compensation systemNowy system kompensacji statycznej, idealny zarówno do zastosowań przemysłowych,
jak i w sektorze usługowym, na przykład we wspólnotach mieszkaniowych - do kompensacji
mocy w windach ze względu na szybki rytm zmian stanów na wejściu i wyjściu.

Nowy system kompensacji statycznej, idealny zarówno do zastosowań przemysłowych, jak i w sektorze usługowym, na przykład we wspólnotach mieszkaniowych - do kompensacji mocy w windach ze względu na szybki rytm zmian stanów na wejściu i wyjściu. 

 

Pobierz w formacie PDF pdf es  en  fr  de  pl  pt  

 

Wszystko co należy wiedzieć o audytach energetycznych

 

Osiągnięcie wyznaczonych celów w zakresie klimatu i energii

Podstawowe cele wyrażone za pomocą trzech wielkości:

Zmniejszenie o   Zmniejszenie o   Zwiększenie o
20%   20%   20%
zużycia energii   emisji gazów
cieplarnianych
  produkcji energii
odnawialnych

Wprowadzenie

Dnia 14 listopada 2016 roku upłynął termin wykonania audytów energetycznych, określony w Dekrecie Królewskim 56/2016 opublikowanym dnia 13 lutego tego samego roku. We wspomnianym dekrecie zdefiniowano wszystkie wymagania niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia audytu energetycznego oraz różne rodzaje sankcji przewidzianych w przypadku jego niewykonania.

Reasumując, dekret ma na celu wdrożenie wymaganego pakietu środków, który gwarantuje osiągnięcie celów w zakresie klimatu i energii wyznaczonych przez Komisję Europejską na rok 2020.

Czytaj więcej + 

SC3. Nowy wydajny przekładnik z rdzeniem dzielonym

CIRCUTOR wprowadza na rynek nowe urządzenie SC3. Jest to wydajny przekładnik prądowy do odczytu wartości do 125 A, specjalnie zaprojektowany w celu zainstalowania na wyłączniku. Najbardziej charakterystyczną cechą tego przekładnika jest osłona z rdzeniem dzielonym, dzięki której nie trzeba odłączać zasilania podczas jego instalacji, ponieważ urządzenie jest wyposażone w otwierane okienko umożliwiające montaż bez konieczności manipulacji w instalacji elektrycznej.

Urządzenie umożliwia otwarcie tylko jednego zakończenia lub obu zakończeń, ułatwiając instalację w dowolnej rozdzielnicy elektrycznej, przy czym unika się w ten sposób problemów związanych z podłączaniem urządzenia w przypadku braku odpowiedniej ilości miejsca. Ponadto, SC3 posiada wyjście uzwojenia wtórnego 250 mA, zapewniające mniejsze straty niż w przypadku tradycyjnego przekładnika.

Urządzenie jest w pełni kompatybilne z gamą produktów MC firmy CIRCUTOR:

 

 


Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

MYeBOX®. Więcej niż Przenośny

MYeBOX® to innowacyjny, przenośny analizator sieci i jakości zasilania, idealny do wykonywania audytów energetycznych. Urządzenie posiada funkcję komunikacji WIFI i 3G (zależnie od modelu), co umożliwia jego zdalne konfigurowanie i monitorowanie za pomocą smartfona lub tabletu, bez konieczności fizycznej obecności przy instalacji.

Prostota

Najprostsza forma wykonywania audytów energetycznych za pomocą tabletu, posiadanego smartfona lub tradycyjnego komputera. Bez konieczności znajomości złożonego sposobu działania, który tak często cechuje przenośny analizator. Dzięki aplikacji specjalnie zaprojektowanej w celu ułatwienia Ci pracy, odkryjesz wiele powodów, aby wykonywać analizy energetyczne.

Pełna kontrola

Dzięki urządzeniu MYeBOX®, kontrola dowolnego parametru instalacji jest kwestią sekund. Oprócz tego, urządzenie wysyła, za pomocą poczty elektronicznej, alarmy związane z wszelkimi parametrami krytycznymi dla oszczędności energii lub prawidłowego działania instalacji (energia bierna, moc maksymetru, nadmierna wartość prądu, usterka napięcia itd.)

Połączenie

W erze informacji, odbieramy dużą ilość informacji w czasie rzeczywistym. Za pomocą komunikacji Wi-Fi i 3G, MYeBOX® umożliwia pełne skonfigurowanie analizatora oraz zdalne wyświetlenie wszystkich danych, z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie.

Oszczędność

Sprzęt wymyślony, aby zaoszczędzić: Czas, Pieniądze i Energię. Przyspiesza czas instalacji oraz analizę pomiarów. Możesz zdalnie wykonać pomiar, wysłać go do MYeBOX Cloud i sporządzić odpowiedni raport, bez konieczności przemieszczania się w celu odinstalowania sprzętu.

MYeBOX® jest wyposażony w pamięć wewnętrzną oraz zawiera nowatorski system zdalnego przechowywania danych z możliwością dostępu za pomocą bezpłatnego serwera w chmurze MYeBOX® Cloud.

Almacenamiento de datos con MYeBOX®

W celu wykonania bardziej złożonych analiz, urządzenie oferuje możliwość niezależnego wyboru okresu rejestrowania każdej zmiennej, zapewniając dużą wszechstronność pomiaru.

Dzięki możliwości połączenia oraz wszechstronności analizatora MYeBOX®, wykonywanie audytów energetycznych jest bardzo proste.

Charakterystyki urządzenia
 • Komunikacja Wi-Fi / 3G (zależnie od modelu)
 • BEZPŁATNA aplikacja do sterowania i kontroli (Android i iOS)
 • Pomiar głównych parametrów elektrycznych oraz jakości zasilania.
 • 4 lub 5 wejść do pomiaru napięcia i prądu (zależnie od modelu)
 • Zdarzenia jakościowe w napięciu zgodnie z EN 50160
 • Rejestr stanów przejściowych/ kształtu fali
 • Klasa A według IEC 61000-4-30
 • 2 wejścia i 2 wyjścia tranzystorowe (zależnie od modelu)
 • Przesyłanie alarmów za pomocą poczty elektronicznej
 • Analiza rejestrów za pomocą BEZPŁATNEGO oprogramowania PowerVision Plus

Rewia

Tutorial

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do bezpłatnego połączenia z naszym portalem MYeBOX®

www.myebox.es

Portalem MYeBOX®

 

Więcej informacji: MYeBOX®. Przenośny analizator sieci elektrycznych.

AFQevo. Aktywny filtr wielofunkcyjne

 

Najbardziej wszechstronne rozwiązanie problemów dotyczących jakości sieci

Wprowadzenie

Odbiorniki domowe i przemysłowe posiadają coraz więcej obwodów elektrycznych zasilanych prądem, którego przebieg nie jest czysto sinusoidalny. Na przykład, w silnikach stosowana jest coraz częściej regulacja częstotliwości, która wymaga przejścia z prądu przemiennego (AC) na prąd stały (DC), a następnie z prądu stałego na prąd przemienny. Ze względu na to, że dostarczany prąd jest zazwyczaj prądem przemiennym, coraz powszechniej wykorzystywane są konwertery elektroniczne (prostowniki, falowniki itd.) do przetwarzania DC-AC i AC-DC. Podobnie dzieje się z powszechnie używanymi odbiornikami jak komputery, lampy ledowe i wyładowcze, windy...

Z punktu widzenia sieci elektrycznej, przekłada się to na konieczność zasilania dużej liczby odbiorników, co powoduje prostowanie amplitudy prądu. W konsekwencji kształt fali pobieranego prądu zmienia się w taki sposób, że nie mamy już do czynienia z falą sinusoidalną, lecz nałożonymi na siebie falami sinusoidalnymi o częstotliwościach stanowiących wielokrotność częstotliwości sieciowej (harmoniczne). Rysunki 1 i 2 pokazują typowy pobór dla sieci z prostownikami jednofazowymi oraz dla sieci z prostownikami trójfazowymi. Ten typ prądów jest najczęściej spotykany w takich obiektach jak biura, centra handlowe, szpitale itd., i zawiera składową o wartości 50 lub 60Hz (podstawowa częstotliwość sieciowa) oraz serię składowych o częstotliwościach stanowiących wielokrotność tej wartości w różnych zawartościach procentowych. Te zawartości procentowe można mierzyć za pomocą analizatora harmonicznych, a także współczynnika zawartości harmonicznych - THD, który odzwierciedla stosunek między wartością skuteczną tętnienia oraz wartością skuteczną składowej podstawowej.

Rys. 1 - Typowe kształty fali sieci, w których występują odkształcenia

Skutkiem poboru prądu niesinusoidalnego jest również pewne odkształcenie napięcia wywołane spadkami napięcia w impedancjach przewodów i przekładników. W rejestrach można zauważyć lekkie odkształcenie napięcia w sieci jednofazowej (niski THD) oraz silniejsze odkształcenie w przykładzie sieci trójfazowej.

W obu przypadkach przebieg prądu wyraźnie różni się od sinusoidy oraz posiada wyższe wartości THD. W celu rozwiązania tego problemu oraz ograniczenia poziomów odkształcenia napięcia w punktach podłączenia odbiorców do sieci publicznej, istnieje szereg norm międzynarodowych, które ustalają dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych dla urządzeń i systemów podłączanych do sieci. Jak podano w Tabeli 1, najważniejsze spośród nich to normy dotyczące poziomów kompatybilności:

AFQevo

Tabela 1.- Międzynarodowe normy dotyczące dopuszczalnych poziomów emisji harmonicznych

 

Kilka podstawowych pojęć dotyczących harmonicznych

Aby lepiej zrozumieć problematykę harmonicznych, będziemy opierać się na kilku podstawowych pojęciach opisanych w wielu książkach i artykułach, a które streszczamy poniżej:

 • Źródłem problemów związanych z harmonicznymi są odbiorniki, które pobierają prądy odkształcone (tak zwane odbiorniki nieliniowe).
 • Propagacja harmonicznych u innych użytkowników podłączonych do tej samej sieci zależy od impedancji danej sieci, a to zależy od dystrybutora energii. Wartość impedancji nie jest dostępna w sposób bezpośredni, lecz można ją obliczyć w oparciu o dostępną moc zwarciową (im większa moc zwarciowa tym mniejsza impedancja).
 • Sam użytkownik posiada u siebie część sieci dystrybucji, która sięga aż do końcowego odbiornika. Zatem problem, który może u niego wystąpić na wejściu instalacji, można zrzucić na brak mocy zwarciowej, tym niemniej w wielu przypadkach, w odległych od przyłącza punktach może występować problem spowodowany przez impedancje instalacji.
 • Zgłębiając temat odkształceń w punktach oddalonych od przyłącza, należy pamiętać, że impedancja przewodów posiada bardzo istotną składową indukcyjną. Dlatego w wielu przypadkach należy nie tyle zapewnić dystrybucję energii za pomocą przewodów o bardzo dużym przekroju, ile ograniczyć indukcyjność na metr kabli, co uzyskuje się poprzez splatanie i skręcanie kabli dystrybucyjnych (rozwiązanie często odrzucane przez instalatorów ze względu na brak estetyki).
 • Problem odkształcenia napięcia w punkcie przyłączenia może zwiększyć się z powodu rezonansu między kondensatorami kompensacji współczynnika mocy oraz indukcyjnością sieci dystrybucji (przekładniki i przewody).
 • Środki naprawcze (filtry) powinny zostać zainstalowane możliwie najbliżej odbiorników generujących harmoniczne.

Podsumowując, rozwiązanie problemu harmonicznych jest rozwiązaniem o dwojakim charakterze: Z jednej strony, użytkownik powinien ograniczyć ilość prądów harmonicznych generowanych przez własne odbiorniki oraz powinien starać się zapewnić dystrybucję energii w swojej instalacji przy niskiej impedancji na metr przewodu. Z drugiej strony, dystrybutor energii elektrycznej powinien zapewnić minimalną wartość mocy zwarciowej i powinien dbać, aby użytkownicy nie przekraczali pewnych dopuszczalnych poziomów odkształcenia, by nie zaszkodzić swoim sąsiadom, z którymi współdzielą sieć.

Gdy poziomy harmonicznych wygenerowanych przez niektóre odbiorniki są niedopuszczalne dla zasilającego je systemu dystrybucji, należy zastosować filtry korekcyjne. W tym artykule skoncentrujemy się i rozwiniemy temat filtrowania.

 

Ograniczenia kompatybilności z powodu harmonicznych

Występowanie harmonicznych w sieci niesie ze sobą różne skutki. Najbardziej newralgiczne z nich wymieniono poniżej.

 • Pogorszenie jakości fali napięciowej, co ma wpływ na niektóre czułe odbiorniki.
 • Przeciążenie i możliwe wystąpienie równoległego rezonansu między indukcyjnością przewodu i kondensatorami kompensacji współczynnika mocy (PF).
 • Pogorszenie współczynnika mocy. Na skutek tego zmniejsza się zdolność sieci do zaopatrywania w moc, powodując konieczność jej przewymiarowania.
 • Przeciążenie kabli i przede wszystkim przekładników (bardzo duże zwiększenie strat w żelazie)
 • Problemy związane z nieoczekiwanym zadziałaniem zabezpieczeń

Aby uniknąć tych problemów, normy określają minimalną jakość zasilania, którą ustala się poprzez ograniczenie maksymalnych poziomów odkształcenia w fali napięcia dostarczanej do punktu przyłączenia do sieci publicznej. Te ograniczenia nazywane są granicami kompatybilności. Tabela 1 zawiera w skróconej formie wspomniane poziomy dopuszczalne w odniesieniu do harmonicznych w niskonapięciowych sieciach przemysłowych. Poszczególne klasy wymienione w tabeli dotyczą odpowiednio:

 • Klasa 1: Środowisko przemysłowe przewidziane do zasilania czułych urządzeń elektronicznych
 • Klasa 2: Zwykłe środowisko przemysłowe. Powszechnie stosowane poziomy dopuszczalne dla sieci publicznych
 • Klasa 3: Zakłócone środowisko przemysłowe (zazwyczaj z powodu obecności przetworników). Nieodpowiednie do zasilania czułych urządzeń.

AFQevo. Wielofunkcyjne Aktywne Filtry

Tabela 2 - Poziomy dopuszczalne dot. kompatybilności: Harmoniczne napięcia (Un %) w niskonapięciowych sieciach przemysłowych (IEC-61000-2-4)

Harmoniczne napięcia są powodowane przez spadek napięcia, który wywołują harmoniczne prądu na impedancjach sieci dystrybucji. Fakt ten został przedstawiony na Rys. 2. Zatem osiągnięcie tych granic zależy od dwóch czynników:

 1. Poziomu emisji harmonicznych prądu odbiorników: Im większa emisja, tym większe odkształcenie spowodowane spadkiem napięcia wywołanym przez prądy harmoniczne w sieci
 2. Impedancji sieci: Im większa impedancja, tym większy spadek napięcia dla tej samej wartości emisji harmonicznych prądu w odbiornikach

 

Tabela 3 - Granice dla emisji harmonicznych prądu dla Surządzenie < 33x Scc (EN-IEC-61000-3-4)

W tabeli 3 podano wartości graniczne emisji w sieciach niskonapięciowych, ustalone przez normę EN-IEC-61000-3-4 dla przyłączy, w których moc zastosowana w elementach zakłócających nie przekracza wartości (33xScc), gdzie Scc oznacza moc zwarciową odpowiadającą danemu przyłączu (proporcjonalna część całkowitej mocy zwarciowej, która odpowiada mocy zakontraktowanej).

 

Rys. 2 Schemat jednoprzewodowy, który pokazuje obniżenie jakości fali napięciowej spowodowane odbiornikami nieliniowymi

 

W jakich instalacjach niezbędne są filtry aktywne?

Niektóre z wcześniej sygnalizowanych problemów dotyczących zakłóceń mogą zostać złagodzone i skorygowane za pomocą filtrów. Filtry aktywne stanowią idealne rozwiązanie dla instalacji zawierających dużą ilość odbiorników jednofazowych i trójfazowych, generujących harmoniczne i charakteryzujących się różnymi sposobami poboru energii.

Filtry aktywne to urządzenia oparte na konwerterach z modulacją szerokości impulsu PWM. Dostępne są dwa rodzaje filtrów: filtry szeregowe i filtry równoległe. Zazwyczaj, w celu spełnienia norm IEC-61000-3.4 i IEEE-519, stosowane są filtry równoległe, które działają na zasadzie przesyłu do sieci harmonicznych pobranych przez odbiornik, w przeciwfazie, przy użyciu falownika. Rys.3 obrazuje tę zasadę działania, pokazując prąd odbiornika, filtra i sieciowy. Widać, że sumując IODBIORNIK + IFILTR uzyskuje się prąd ISIEĆ, który jest sinusoidalny.

Lotnisk i infrastruktury - Przemysł motoryzacyjny - Supermarkety i centra handlowe - papierniczym

Rys. 3 - Zasada działania równoległego filtra aktywnego

 

Roztwór

W urządzeniach do filtrowania stopniowo dodawane są funkcje uzupełniające w celu dostosowania ich do modyfikacji w instalacjach elektrycznych, które ze względu na poszerzenie lub zmiany sprzętu mogą wymagać zwiększonego filtrowania określonych harmonicznych lub zrównoważenia między fazami. Przydatna jest też często opcja kompensacji energii biernej w tych urządzeniach.

"Prosta interakcja
ekran dotykowy"

 

Jako rozwiązanie wyżej opisanych problemów, CIRCUTOR oferuje nowy filtr aktywny AFQevo. Jego nowa konstrukcja zapewnia następujące korzyści:

 • Jednostkowa zdolność filtrowania prądów 30 A z podziałem na fazy oraz 90 A dla przewodu neutralnego.
 • W przypadku, gdy potrzebna jest większa zdolność filtrowania, system może zostać poszerzony o nawet 100 filtrów aktywnych AFQevo połączonych równolegle.
 • Ograniczona osłona metalowa do montażu naściennego. Łatwa instalacja ze względu na wymiary.
 • System komunikacji zapewniający lepsze zarządzanie energią w instalacji.
 • Podłączenie od strony sieci lub obciążenia w celu większej elastyczności instalacji.
 • Regulacja priorytetu w celu filtrowania harmonicznych, kompensacji energii biernej oraz zrównoważenia faz.
 • Zmniejszenie prądów harmonicznych do 50. rzędu (2500 Hz).
 • Selektywna filtracja określonych harmonicznych. Kompensacja mocy biernej (indukcyjnej/pojemnościowej).
 • Zrównoważenie prądów fazowych. Model 4W pomaga w zmniejszeniu poboru energii w przewodzie neutralnym.

Znaczenie właściwego wyboru

Aby uzyskać optymalne wyniki, należy posiadać filtry takie jak AFQevo o prostym sposobie instalacji i zarządzania. Oto funkcje, które najbardziej ułatwiają obsługę urządzenia:

 • Uruchomienie za pomocą 3 kroków: podłączenie, konfiguracja, aktywacja.
 • Ekran dotykowy umożliwiający szybkie sterowanie
 • Alarmy takie jak błąd konfiguracji, biegunowość, temperatury, rezonans, napięcia, przeciążenie, styczniki, szyna prądu stałego itd.
 

"Pomagają one lepiej
zarządzanie energią"

AFQevo. PODŁĄCZENIE - KONFIGURACJA - AKTYWACJA

Polivalentes: różne konfiguracje i priorytety

Aktywne filtry są AFQevo bardzo wszechstronny, pozwalając różne konfiguracje i tryby Operacja. Wszystko dla zapisać je w obiektach różnych typów i najbardziej różnych sytuacjach.

Polivalentes: różne konfiguracje i priorytety

Zastosowanie guy wielofunkcyjne Aktywne filtry AFQevo cypel i przy obciążeniu.

 

Wnioski

Harmoniczne w sieciach dystrybucji energii elektrycznej są coraz częstszym zjawiskiem, powodując szereg problemów związanych z obniżeniem jakości fali napięciowej, konieczność przewymiarowania instalacji, a także generując znaczne straty dodatkowe. Oprócz przestrzegania norm ograniczających pobór harmonicznych, zaleca się filtrowanie wspomnianych harmonicznych, gdyż dzięki temu można zoptymalizować przekroje kabli, moc przekładników dystrybucyjnych oraz zmniejszyć straty w instalacjach i uniknąć strat w produkcji.

Rozwiązaniem tego problemu jest globalne i racjonalne wykorzystanie filtrów harmonicznych jak filtry aktywne, które stanowią idealny środek zaradczy niewymagający wysokich nakładów finansowych. Koszty filtrów można łatwo zamortyzować dzięki oszczędnościom osiągniętym w wyniku wyeliminowania strat, przedłużeniu żywotności niektórych podzespołów instalacji oraz optymalizacji infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej (kable, kanały kablowe, przekładniki itd.).

 

Pobierz w formacie PDF pdf es  en  fr  de  pl  pt  

 

Kontakt:
t. (+34) 93 745 29 00
 

 


Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

kedIn.

Zestaw zapewniający wydajność energetyczną

Zestaw "Energia bierna" zapewniający wydajność energetyczną

Skorzystaj z atrakcyjnej amortyzacji baterii kondensatorów i zastosuj w swoim sprzęcie system zapewniający wydajność energetyczną.

Baterie kondensatorów firmy CIRCUTOR oferują możliwość wbudowania Zestawu "Energia bierna" w celu zapewnienia wydajności energetycznej. Zestaw składa się z regulatora energii biernej będącego wydajnym analizatorem sieci, urządzenia sterującego wydajnością energetyczną EDS z wbudowaną aplikacją SCADA, zaprojektowaną w celu zarządzania energią oraz serwera internetowego.

Główne korzyści związane z instalacją Zestawu "Energia bierna" to:

 • Możliwość uniknięcia opłat karnych z tytułu poboru energii biernej oraz funkcja maksymetru - dzięki alarmom przekazywanym pocztą elektroniczną lub wyświetlanym na ekranie.
 • Lokalizowanie i unikanie niepotrzebnego poboru energii.
 • Kontrolowanie wartości cos φ dla każdego dnia i miesiąca, poboru energii, chwilowej mocy czynnej oraz funkcja maksymetru.
 • Znajomość krzywej obciążenia elektrycznego oraz kosztu/kWh w celu zakontraktowania najbardziej odpowiedniej taryfy elektrycznej w zależności od każdego profilu.
 • Wizualizacja poziomów prądu, napięcia i współczynnika zawartości harmonicznych (THD).
 • Rejestracja i monitorowanie emisji CO2.
 • Powiązanie wyjść przekaźnikowych EDS z pomiarem maksymetru oraz konfiguracja alarmów wizualnych lub dźwiękowych.

Zestaw "Energia bierna" zapewniający wydajność energetyczną


Zestaw Podstawowy zapewniający wydajność energetyczną

Najłatwiejszy sposób, aby kontrolować i ograniczyć pobór energii elektrycznej.

Zestaw Podstawowy zapewniający wydajność energetyczną jest to kompaktowe rozwiązanie obejmujące do 5 analizatorów sieci do pomiaru i kontroli energii.

Aplikacja SCADA wbudowana w EDS dostarcza użytkownikowi dane o tym, w jaki sposób i kiedy ma miejsce główny pobór energii, w czasie rzeczywistym (on-line) lub w sposób odroczony (off-line), pokazując i rejestrując wszystkie informacje niezbędne do wykonania analiz energetycznych w celu ograniczenia lub wyeliminowania niepotrzebnego poboru energii.

Główne korzyści związane z instalacją Zestawu Podstawowego to:

 • Kontrolowanie całkowitego poboru energii w instalacji oraz w głównych przewodach w budynku, biurach, firmie itd.
 • Analizowanie danych historycznych w celu lokalizacji i uniknięcia niepotrzebnego poboru energii w naszej instalacji
 • Wizualizacja krzywej obciążenia elektrycznego oraz kosztu/kWh w celu zakontraktowania najbardziej odpowiedniej taryfy elektrycznej w zależności od każdego profilu.
 • Uniknięcie opłat karnych z tytułu przekroczenia maksymalnego zapotrzebowania na energię elektryczną lub z tytułu poboru energii biernej, dzięki alarmom przekazywanym pocztą elektroniczną lub wyświetlanym na ekranie.
 • Rejestracja i monitorowanie emisji CO2.
 • Powiązanie wyjść przekaźnikowych EDS z pomiarem maksymetru oraz konfiguracja alarmów wizualnych lub dźwiękowych.

Zestaw Podstawowy zapewniający wydajność energetyczną


You can read our news in the news section.
You can also follow our publications on CIRCUTOR's Twitter account, and on LinkedIn.

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT