We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Notícies

El Concentrador PLC PRIME i la clau del seu èxit

on .

Què suposa per a les distribuïdores elèctriques disposar d'un Concentrador PLC PRIME completament homologat? Quin Concentrador PLC PRIME ha superat amb més èxit les proves independents de l'Institut Tecnològic de l'Energia (ITE)?

En aquest article veurem com, a més de disposar d'una completa homologació, és clau obtenir els millors resultats en un conjunt de proves, realitzades per una entitat independent de màxim nivell com l'ITE. Aquestes proves a més estan enfocades als paràmetres que més interessen a les companyies distribuïdores: que el concentrador ofereixi la màxima disponibilitat dels comptadors, independentment de qui fabriqui els comptadors intel·ligents.

Concentrador PLC PRIME SGE-PLC1000

 

Concentrador PLC PRIME SGE-PLC1000 de CIRCUTOR
 Completament homologat

Per què estem segurs de què el concentrador CIRCUTOR satisfarà totes les vostres necessitats?

 • Per els resultats a les proves STG-DG Test: 
  • Perquè el concentrador SGE-PLC1000 de CIRCUTOR ha estat ACREDITAT pel laboratori extern DNV-GL (KEMA): La trajectòria de DNV-GL el posiciona com a laboratori de referència i àmpliament reconegut dins la PRIME Alliance, consolidant-se com l'únic laboratori que realitza aquesta certificació.

 • Perquè per a CIRCUTOR, la FIABILITAT és un factor clau: El concentrador de CIRCUTOR ha estat el primer concentrador en superar els assaigs amb un 0% d'error en els tests. Oferim al mercat l'equip més robust i fiable, contrastat amb dades totalment externes a la nostra empresa (DNV-GL (KEMA).

 •  Pels resultats a les proves de l'ITE:
   
  • Perquè segons els resultats del test (ITE) CIRCUTOR ofereix el MILLOR CONCENTRADOR DEL MERCAT: El Concentrador SGE-PLC1000 ha estat sotmès recentment al test d'interoperabilitat (Prueba A) a l'Institut Tecnològic de l'Energia (ITE), la finalitat del qual és l'avaluació del seu comportament mitjançant la connexió de centenars de comptadors de diferents fabricants per obtenir, d'aquesta manera, un Benchmarking dels actuals concentradors disponibles en el mercat.

El concentrador PLC PRIME està completament homologat.

Amb l'homologació completa del concentrador PLC PRIME SGE-PLC1000 de CIRCUTOR les companyies distribuïdores, disposen d'un equip de màxima fiabilitat i segur a l'hora de recollir les dades i gestionar una xarxa de comptadors intel·ligents.

Aquest concentrador ha aconseguit totes les certificacions requerides per la PRIME Alliance, a més dels diferents assaigs especificats per les diferents companyies elèctriques.

El concentrador PLC PRIME ha superat les proves de conformitat STG-DC de IBERDROLA realitzat per DNV-GL (KEMA).

Què és el test STG-DC?

El test STG-DC és la prova que assegura la implantació del protocol de comunicacions entre el concentrador i el Sistema de TeleGestió (STG) que usi una companyia elèctrica.

En resum, la prova consisteix en simular un software de telegestió de companyia elèctrica, que realitza una sèrie de peticions al concentrador, i veure el comportament d'aquest concentrador.

interconexion-concentradorInterconnexió de concentrador amb xarxa de comptadors mitjançant PLC i sistemes STG.

Per això, a més d'estar completament homologat, CIRCUTOR ha estat el primer fabricant en superar les proves del test de conformitat STG-DC  per al seu concentrador SGE-PLC1000 amb tecnologia PLC PRIME per a la lectura i gestió de comptadors intel·ligents. Després d'un llarg procés d'homologació establert i normalitzat per IBERDROLA, podem estar orgullosos de comunicar la seva completa certificació per a aplicacions PLC PRIME.

Resum de l'informe del test de certificació de conformitat STG-DC d'IBERDROLA realitzat per DNV-GL (KEMA) al concentrador PLC PRIME de CIRCUTOR SGE-PLC1000.

test-certificacion

L'obtenció d'aquesta certificació per al Concentrador PRIME SGE-PLC1000 és un pas més a l'estandardització i interoperabilitat del sistema PRIME, present en un gran nombre de companyies de distribució d'energia d'àmbit nacional i internacional.

El concentrador PLC PRIME ha obtingut la màxima qualificació a la “prova A” realitzada per l'ITE.

L'assaig de l'ITE intenta reproduir les condicions reals d'una xarxa de distribució elèctrica amb centralitzacions de comptadors, longituds representatives de cablejat, diferents nivells d'atenuació i injecció de soroll atenuant.

Per a CIRCUTOR els resultats obtinguts han estat realment satisfactoris. Concretament en les dues categories més rellevants segons les companyies distribuïdores d'energia elèctrica:

 • SGE-PLC1000 ha aconseguit obtenir un índex del 100 % en topologia (la millor puntuació del Benchmarking), és a dir: els comptadors s'han mantingut sempre connectats al concentrador durant els dies d'assaig. Els resultats oficials realitzats per l'ITE queden detallats a la següent taula:

Topologia: Disponibilitat mitjana (Comptadors connectats) = 100% 

 disponibilidad-100

 • SGE PLC1000 ha aconseguit obtenir un índex de disponibilitat mitjana en el test de cicles llargs del 98,95% (>la millor puntuació del Benchmarking). El test de cicles llargs és un test de demanda contínua i repetitiva de corbes de càrrega dels comptadors connectats al concentrador. Els resultats oficials realitzats per l'ITE queden detallats a la següent taula:

Cicles llargs: Disponibilitat mitjana (Comptadors connectats) = 98,95%

disponibilidad-9895

Benchmarking comparativo de Concentradores PRIME

Resum de Benchmarking comparatiu de Concentradors PRIME mostrant les dues categories més rellevants per a les companyies elèctriques (Columna A: Concentrador PLC PRIME CIRCUTOR). Dades no rellevants eliminades per a una major claredat.

Altres certificacions obtingudes que completen el conjunt d'assaigs requerits per a l'homologació del concentrador són:

 • EN-50065, realitzat pel laboratori acreditat LABEIN. Referent a assaigs de transmissió de senyals per la xarxa elèctrica de baixa tensió a la banda de freqüències de 9-95 kHz (Banda A PRIME).
 • Test PRIME, realitzat per DNV-GL (KEMA). Assegura la interoperabilitat a nivell PRIME.
 • Assaigs mecànics, elèctrics i climàtics realitzats pels laboratoris acreditats APPLUS i LRIC.

Conclusions per a les distribuïdores i companyies elèctriques.

Per realitzar una correcta lectura de la xarxa de comptadors, qualsevol companyia distribuïdora i elèctrica, ha d'assegurar-se que els equips Concentradors PRIME disposin de:

 •  Una homologació completa per la PRIME Alliance.
 •  Els millors resultats en un conjunt de proves, realitzades per una entitat independent de màxim nivell.
 •  Que aquestes proves a més estiguin enfocades en els paràmetres que més interessen a les distribuïdores i companyies elèctriques: la màxima disponibilitat dels comptadors, independentment de qui fabriqui aquests comptadors intel·ligents.

Com hem vist en el present article, el Concentrador PLC PRIME SGE-PLC1000 de CIRCUTOR compleix completament amb aquests requisits.

pdf Descarregar aquest article en format PDF

Val qualsevol bateria de condensadors?

on .

La instal·lació d'una bateria de condensadors és, en sí mateixa, un canvi en la instal·lació elèctrica; canvi que davant una mala elecció de la bateria de condensadors podria desestabilitzar el sistema per motiu d'harmònics.

 • Per què no totes les bateries per compensar reactiva serveixen igual? La importància del filtre de rebuig adequat.
 • La millora de l'eficiència energètica amb bateries de condensadors.
 • La importància de la freqüència de sintonització a les bateries de condensadors.
 • Els filtres de rebuig i el seu efecte en les instal·lacions.
 • Altres efectes de la sintonia de filtratge 
 • Conclusions per a la correcta elecció de les bateries de condensadors.
 

Cliqueu aquí per llegir l'article complet: Val qualsevol bateria de condensadors?

 

Treu els diners del banc i posa'ls a la teulada

on .

El sistema, subministrat íntegrament per CIRCUTOR, està format per 66 mòduls fotovoltaics de 240 Wp i 3 inversors monofàsics de 6 kW. Cada inversor converteix l'energia solar captada per 22 mòduls i l'injecta en una de les fases del sistema trifàsic. El control dinàmic de potència -CDP0- assigna una consigna de producció màxima a cada inversor per poder treure el màxim rendiment del sistema sense risc de generar corrent invers en cap fase.

La família Pàmies porta generacions treballant la terra i proveint a la societat de productes d'horta amb la millor qualitat i criteris, com a primera missió. Miquel i Josep Pamies han innovat en producció i oferta de productes durant la seva trajectòria professional, arribant a comptar amb fins a 15 treballadors en els períodes d'alta producció en les 7 hectàrees de treball.
Més informació: http://www.pamiesvitae.com/

Fruit de l'adaptació de les infraestructures de l'explotació agrícola és la construcció de l'actual nau industrial el 2002, on es realitzen tasques de gestió i oficines, recepció, neteja, embossament i encaix de productes agrícoles frescos, conservació en càmeres frigorífiques i expedició de comandes. En l'actualitat compta amb una agrobotiga on s'ofereixen els seus productes frescos i una selecció pròpia de plantes per a infusió i complements nutricionals per a l'autogestió de la salut, que junt amb la producció i venda en hivernacle de plantes vives medicinals, és l'eix de l'últim deceni d'innovació en els serveis a la societat des de l'empresa. Aquesta activitat és promotora de l'impuls a la creació de l'associació Dolça Revolució de les Plantes Medicinals, amb seu a Balaguer, que compta amb l'ús d'instal·lacions de l'empresa per al desenvolupament de part de les seves activitats.

Miquel i Josep Pàmies han destacat durant aquest últims anys pel seu activisme social, combatent frontalment l'ús d'agroquímics i la implantació dels cultius transgènics. I ambdós sempre han mostrat gran interès i han actuat en l'entorn energètic amb fonts renovables, com les inversions realitzades en un pioner assecador solar de plantes medicinals de 10 kW de potència i en un altre posterior de 35 kW recentment ampliat, dissenyat per Ricard Guiu. Essent una de les poques empreses estatals que utilitza l'assecador solar amb un important estalvi energètic i reducció d'impacte en emissions. Ambdós a ple rendiment durant la temporada (8 mesos) de producció de planta medicinal.

noticia-pamies-2

El consum d'energia elèctrica per a les instal·lacions de fred i activitat en la nau industrial i per al sistema de bombament per a aigua de rec en l'explotació agrícola, junt amb unes condicions especials de limitació de la xarxa d'abastiment elèctric, han fet que la família Pàmies comptés des de l'inici de la implantació més generalitzada de generadors fotovoltaics, amb la idea d'invertir i implementar en la millora del subministrament d'energia des del costat tècnic, de seguretat i com a inversió també desenvolupa un destacat paper en la formació en temes d'autogestió de la salut i el disseny en Permacultura, realitzant visites guides, intercanvi de coneixements i tallers de formació.

Des de 2011, un projecte d'instal·lació fotovoltaica dissenyat per l'enginyeria AdeInnova s'ha mantingut a l'espera de l'execució fins a disposar de garanties tècniques i econòmiques que assegurin la viabilitat del projecte. La monitorització durant dos anys dels consums generals d'electricitat i el seu posterior informe aporten la idoneïtat tècnica de comptar amb un generador solar fotovoltaic d'entre 10 i 20 kWp. Al mateix temps des de Pàmies Hortícoles es seguien els avatars de bloqueig governamental i de l'oligopoli energètic al considerat natural i necessari desenvolupament d'un sistema energètic basat en l'estalvi, eficiència i generació energètica des de fonts renovables. Les exigències fins a 2013 de la instal·lació d'un punt de connexió per a la instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum van complicar la decisió portant-la a standby fins que l'enginyeria AdeInnova i l'equip d'instal·ladors de la cooperativa Coeco van informar d'un nou marc tècnic legal avalat des de la Conselleria d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, per fer la instal·lació sense necessitat de cap punt de connexió, sempre que compti amb tecnologia de limitació d'injecció a xarxa de distribució, que en el cas del projecte va quedar garantit per l'empresa fabricant des del seu equip de control dinàmic de potència (CDP) CIRCUTOR.

Projecte

noticia-pamies-1

En data de maig de 2014 s'encarrega a AdeInnova i presenta l'actualització del projecte d'autoconsum fotovoltaic, i analitzant-lo, es pren la decisió d'inversió amb l'objectiu de reduir la factura elèctrica, probablement eliminar quasi totalment l'ús del generador de gasoil de recolzament degut a deficiències de la xarxa de subministrament i pics de consum, millorar la qualitat de servei energètic i reduir un percentatge de les sancions per excessos de potència contractada (25 kW) que succeeixen precisament en nombrosos moments d'activitat solar, durant el dia i degut a l'ús intensiu de les càmeres de fred i la programació de recs.

Pàmies Hortícoles SL actua en qualitat de promotor i selecciona el kit d'autoconsum instantani de 15,8 kWp facilitat amb una completa i garantida tecnologia de control i abocament zero a la xarxa de distribució, l'anomenat CDP, de l'empresa CIRCUTOR, el kit consisteix en:

Element Unitats
Inversor Fronius IG Plus 60v-1 (monofàsic) 3
Tarja COM-CARD Fronius IG 3
MC3-125 Amp. Transformador d'intensitat 1
MC3-63 Amp. Transformador d'intensitat 1
Mòduls solars 240 Wp 66
Estructures  66
CDP (Control Dinàmic de Potència) 1
Combiner Box (CB) 1

Es comença la instal·lació per part de Coeco Cooperativa, en data 29 de juliol de 2014 i a l'entrega d'aquesta proposta, coincideix amb la col·locació del l'últim dels 66 panells FV.

Es continua amb la preparació de l'espai de col·locació dels inversors i caixa d'elements i medidors. Donat el valor socialitzador que a més es pretén amb la instal·lació, i al comptar amb 145 metres de distància entre la connexió de servei general i el lloc més visible per al públic, l'empresa ha destinat un fons extra de 1500 euros per fer-ho possible. Els principals elements de control i transformació comptaran amb un panell explicatiu i imatges de la instal·lació. A més, es realitza la instal·lació d'un equip de monitorització des d'AdeInnova per seguir per internet l'estat de producció de la instal·lació, la recollida i emmagatzematge de dades.

Objectius tècnics i econòmics

 • Paquet d'energia de 580.000 kWh amb un cost fix de 0,045 €/kWh durant 25 anys
 • Retorn de la inversió des del moment zero
 • Cost unitari de la instal·lació "claus en mà" 1.60 €/Wp
 • Mínim cost de manteniment
 • Reducció de sancions per excessos de potència contractada
 • Reducció d'hores de generador de gasoil, en recolzaments a pics de consum

Objectius socials

 • El 100% de l'energia elèctrica consumida és energia neta i verda.
 • Responsabilitat social amb l'entorn.
 • Comunicació de dades generals de la instal·lació a ciutadans visitants (8000/any)
 • La instal·lació servirà per a tasques formatives i comunicatives tècniques
 • Promoció a indústries del sector per animar la inversió solar
 • Recolzament a l'economia solar, organitzacions i petites empreses del sector

Podeu informar-vos de les nostres notícies a la secció de notícies.
També podeu seguir les nostres publicacions en el Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT